عهد و پیمان : شعر از بشیر هروی

اتحاد باشد اگر  ما کوه  ویران  می کنیم

دشمن  دیوانه را زار  و پریشان  می کنیم

با صفا و همدلی  پیوسته می سازم وطن 

بهر حقظ  میهن خود عهد وپیمان میکنم 

از جفا کاران  نداریم ما  هراسی  بعداز  این 

ما دفاع از خاک خودبا نام  قرآن می  کنیم

بعداز  این  ما فرصتی  هرگز  نداده برکسی  

با محبت  عاقبت هر  درد  درمان  می  کنیم

دیگر  از طالب  نداریم  وحشتی  زیرا که مت 

بهر  آزادی  هزاران  جان  قربان  می  کنیم 

صاح  با  قاتل  نباشد  راه  حل  زندگی

دست  وپای  طالبان را قطع  یکسان  می  کنیم    

هرکی  می  خواهد  بتازد  بردیار  ما  «بشیر»

ما خلاف  این  جنایت  سخت  طوفان  می  کنیم.

قیوم  بشیر  هروی  

ملبورن – استرالیا  

ساعت  ۲: ۳۵  دقیقه  

سه  شنبه  پانزدهم  مارچ  ۲۰۱۶