تجلیل از ۲۸ اسد روز استقلال افغانستان : احمد سعیدی

دولت افغانستان با بر افراشتن بیرق های زیاد در شهر کابل و ولایات ۲۸ اسد روز استقلال افغانستان را تجلیل میکند، ومیگوید آزادی آزادی… از سوی دیگر در مورد ۴۰۰ تن زندانیان طالب اعضای جرگه مشورتی به رهایی شان نظر دادند رئیس جمهور هم اوراق آزادی انها را امضا کرد اما حالا گفته میشود بخاطر پا فشاری عدم رهایی ۹ نفر که از جمله ۳ نفر آنها را کشور آسترالیا میگوید افراد ما را کشته اند و ۶ نفر آنها را فرانسه میگوید که افراد ما را کشته اند باید آزاد نشوند. حالا مذاکرات صلح بین الافغانی به بن بست رسیده.

نگاه کنید خارجی ها چقدر قدرت دارند میتوانند بخاطر ۹ نفر که گفته میشود قاتل خارجی ها‌ اند همه گفت و شنود و‌ تصامیم ۳۰۰۰ نفر در لوی جرگه و امضا رئیس جمهور ما را به چالش بکشند. اما متباقی زندانیان طالبان یعنی ۳۹۱ نفر دیگر که متهم به قتل صد ها تن از افسران، سربازان و مردم عام ما هستند بدون کدام قید و شرط آزاد میشوند

این است استقلال ما و این است آزادی ما …