پیام تسلیت نسبت وفات خانم مزیده سرور : معروف قیام

مرحومه -مزیده سرور و مرحوم خان آقا سرور

روح پاک هنرور بی بدیل, بانوی بزرگوار, زنده یاد مزیده سرور شاد باد.همانگونه که بزم میلاد آدمی همیشه شادمانه گرم است, سفر بی برگشت اش نیز تلخ و غمگینانه جاریست. رفتن به کام مرگ برای هر زنده جان, یک قاعده است که با گذشت زمان, نام و یادیش در حافظۀ تاریخ ته نشین میشود و اما مرگ دانشمند و هنرمند آفرینشگر از این قاعده استثناست. آنان هم رخت سفر میبندند ولی نام و مشعل روشن و زوال ناپذیر اندیشۀ و هنر شان جاودانه درخشان و تابان باقی میماند.با درد و دریغ هنرور چیره دست, محبوب و خوشنام کشور ما, زنده یاد بانو مزیده سرور, که یک عمر با هنر آفرینی در کنار خانوادۀ هنرمندش برای تثبیت جایگاه هنر و نقش زن در هنر و اجتماع مبارزه کرد.

, دیروز از این غربتسرا برای همیشه رخت سفر بست و هنرمندان و دوستانش را به سوگ نشاند. زنده یاد بانو مزیده سرور که یکتن از پیشکسوتان هنر تیاتر کشور است, طی سالهای زنده گی پربار هنری اش, در برهه های تاریک و ناهموار فرهنگی این سرزمین, با روشنگری و نقش آفرینی های برجسته و گونه گون در بهترین آثار تیاتری آنروزگار نام پر افتخارش را با خط درشت به تارک تاریخ فرهنگ ما حک کرده است. نبود این بانوی گران ارج را به خانواده هنرمند سرور و خانوادۀ بزرگ هنروان کشور تسلیت میگویم و یاد اش را سبز و جاودانه میخواهم.