مردم افغانستان صاحب آسمان این سر زمین است: دکتور علی احمد کریمی

آیا این سعادت نصیب سربازان امریکا بعد از بیست سال جنگ در افغانستان خواهد گردید تا سال نو میلادی رادر کنار خانواده های خود تجلیل نمایند؟  رئیس جمهور ترامپ به مردم آمریکا وعده داد که” سربازان شجاع امریکا تا تاریخ ۲۷ دسامبر سال جاری که مصادف به روز میلاد حضرت مسیح است به خانه های خود برمی گردند.” اگر این تصمیم جنبه عملی پیدا نماید نه تنها جشن شادی برای خانواده های سربازان امریکا خواهد بود بلکه مهم ترین حادثه برای اعضای خانواده های پیمان نظامی وسیاسی ناتو نیز خواهد بود. بنیانگذاران این سازمان ۷۵ سال پیش تصور هم نمی کردند که پیمان آتلانتیک شمالی  در کشوری دور افتاده از قاره اروپا مانند افغانستان ماموریت خودرا به خاطر تامین امنیت و مبارزه  باتروریسم انجام بدهند.

امریکا بعد از بیست سال جنگ در افغانستان هم تصور نمی نمود که دولتهای دست نشانده آن هنر و استعداد سازندگی را ندارند و با شیادی از سیاستهای ویرانگرانه و تفرقه افکنی های قومی و مذهبی، حتی سیاستمداران رده اول امریکا را نیز فریب می دهند تا همان اشتباه متقاعدان بیوری سیاسی  شوروی سابق را در افغانستان تکرار نمایند. ظواهر امرحاکی از آنست که‌ امریکا از ادامه این جنگ کثیف  خسته وناراضی است و بیشتر ازاین به افغانستان اهمیت نمی دهد . ولی دیپلماتها واستخبارات کشورهای منطقه به صداقت وعده های کاخ سفید اعتماد نه دارند.  وزارت خارجه روسیه از ابراز نظر مبنی برخروج سربازان امریکا تا جشن عید مسیح خودداری می ورزد. “روسیه طی دهه های آخر عادت نموده است که امریکا تصمیم می گیرد و بعدا آنرا تغیر می دهد ویا تصمیم خودرا به شکل دیگری تحقق می بخشد

.روسیه تا برداشتن گامهای عملی از هرنوع ابراز نظر خود داری می ورزد.” ازجانب دیگرکارشناسان نظامی معتقداند که ،  پیرامون خروج سربازان امریکا میان رئیس جمهور، پنتاگون و ناتو اتحاد نظر کامل وجود ندارد  و  مذاکرات صلح میان دولت وطالبان زمانی نتایج مطلوب خواهد داشت که میان دوجانب مذاکره، نیروی سومی مداخله نه نماید تا افغانها خود وبدون دیکته و فشار دیگران سرنوشت خودرا تعین نمایند. دیمتری ژیروف سفیر جدید روسیه درکابل که پیش از این دیپلمات در واشنگتن بوده است میگوید که مسکو علاقمند به همکاری با امریکا در امور افغانستان است . به باور این دیپلمات، امریکا با وجود حضور طولانی در افغانستان به دوگانگی های فرهنگ شرق وغرب کمتر توجه نموده است او با نقل قول از کیپلینگ شاعر و نویسنده نامدار انگلیس اظهار می نماید” دوگانگی شرق وغرب تضاد میان دوجهان است واین تضاد همیشه ادامه خواهد داشت “. افغانستان ویژگی های خاص ملی،تاریخی وفرهنگی خودرا دارد وبدون توجه به این ویژگی ها بحران افغانستان حل نمی گردد. همکاری مشترک کشور ها راه گشای صلح عادلانه برای پایان دادن به جنگ است.

خوشبختانه کشور های منطقه از آن جمله چین و روسیه قصد رقابت را با امریکا در قضیه افغانستان نه دارند، هم چین وهم روسیه در قضیه افغانستان زبان مشترک دارند. تمام کشورهای منطقه اتفاق نظر دارند که امنیت در افغانستان با استفاده از زور برقرار نمی گردد و ادامه بی امنیتی ها به ضرر تمام کشور ها می باشد و خود داری از مداخله در امور داخلی شرایط آبرومندانه را برای خروج سربازان خاریجی نیز تامین می نماید . والت ویتمن شاعر آمریکایی که بنام پیامبر آزادی درتاریخ ادبیات این کشور شهرت دارد پایان هرجنگ را صلح و تجاوز های غارتگرانه را مانند ابر سیاه و تاریک میداند که دیر زمانی پیروز نمی ماند  ” ابرهای غارتگر دیر زمانی پیروز نه خواهند ماند’دیر زمانی صاحب آسمان نه خواهد بود و اختران را تنها به ظاهر به کام خود فرو می برند.”. مردم افغانستان صاحب آسمان این سرزمین است .

مردم افغانستان در طول تاریخ به خاطر آزادی بطورمتحدانه بر علیه تهاجم های بدون وقفه بیگانگان از سرزمین خود دفاع نموده اند. افغانستان این سرزمین سلحشور پر ازنعش شهیدان است . اگر آقای ترامپ به وعده خود تحقق بخشد،خروج سربازان امریکا بزرگترین افتخار به تاریخ ریاست جمهوری های امریکا خواهد بود و ترامپ اولین رئیس جمهوری امریکا خواهد بود که تاهنوزبر علیه کشورهای دیگر از جنگ استفاده نه نموده است. و این تصمیم ترامپ برای حکومتهای افغانستان که همیشه به کمک بیگانگان عادت نموده اند نیز درس عبرت خواهد بود. تجربه تلخ و خونین جنگ چهل سال نشان داد که اگر  ما به خود کمک نه کنیم هیچ کشور بیگانه به ما کمک نه خواهد نمود. 
دکتور علی احمد کریمی امریکا