در سوگ استادِ استادان شادروان استاد علی اصغر بشیر هروی!… محمد اسحاق ثنا

یادت استاد (بشیر) از دلم آسان نرود

هرگز از چشم من آن چهره‌ی خندان نرود

شعر تو پر ز حلاوت همه بپسنده‌ی خلق

هر کلام خوشت از خاطر یاران نرود

ثبت در دفتر ایام شده نام نیکویت

تا ابد نام تو از صفحه‌ی دیوان نرود

شهرت آنچه نوشتی به یقین پاینده‌‌ ست

تا شب و روز بود گردش دوران نرود

داشتی دست سخا، مهر و محبت به همه

راستی لطف تو کز خاطر پژمان نرود

رفتی و رخت سفر بستی ازین دار فنا

حسرتا فرقتت از یاد عزیزان نرود

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۲۱ نوامبر ۲۰۲۰