در سقوط امپراتوری ها: داکتر شمس سینا

در طول تاریخ بشریت،  افول ( سقوط ) امپراتوری ها  یک روند محتوم و جدایی ناپذیر ان بوده است ، که صد ها نمونه انرا در تاریخ داریم  ، مثلا در  چین باستان؛  امپراتوری چنگ گنگ ، و امپراتوری ژو دوم که موسس آن یک زن بود.  امپراتوری موریای هند ، و بعد ها امپراتوری سکایی های هند. امپراتوری هخامنشیان ، ساسانیان ، سامانیان ، غزنویان ،  امپراتوری چنگیز خان ، امپراتوری روم ، امپراتوری اسکندر مقدونی ، امپراتوری روس‌ها ( از جمله امپراتوری اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی) ، امپراتوری عثمانیها یا روم شرقی ،  که همه و همه محکوم به فنا شدند. 

عوامل مهمی که در سقوط امپراتوریها نقش داشته اند چنین خلاصه شده ؛  بیکفایتی خود امپراتور ها و کشمکش های داخلی بر سر تصاحب قدرت ، بیکفایتی و عدم کارایی ارتش و مصارف هنگفت و کمر شکن آن  دربودجه کل امپراتوری ،  کاهش سلامتی جمعیت ،  ناپایداری اقتصادی و غیره.  امریکا ؛ این یگانه ابر قدرت جهان ، بعد از فروپاشی یا سقوط امپراتوری اتحاد شوروی ، 

« گرچه در طول تاریخ موجودیتش منحیث یک امپراتوری کلاسیک عرض وجود نکرد»  ، بعد ازانکه از جنگ‌های داخلی رهایی یافت ، درست در آغاز  جنگ جهانی اول،  منحیث ابر قدرت در صحنه سیاسی جهان عرض اندام کرد ، باوجودیکه عملا و بصورت مستقیم هیچ کشوری از جهان را مستقیما تحت تسلط و نقشه جغرافیایی امپراتوری خود در نیاورد ، اما طی کمتر از یک قرن اخیر بالاتر از (۱۰۰) صد کودتا سفید ، سیاه و خونین را در سراسر جهان برای بر اندازی حکومات و رژیم های جهان سازماندهی ، تمویل مالی ، تسلیحاتی و استخباراتی کرد. 

و لشکر کشی مستقیم و فعالش را در جنگ‌های جاپان ، کوریا و ویتنام ، در قضایای بالکان ، حمله به عراق ، لیبیا و سوریه تحت نام دلفریب بهار عربی ، و افغانستان ( تحت ایده والای ضد تروریزم و مواد مخدر و تامین حقوق بشر/ حقوق زن ) که فراموش ناشدنی است. اما امروز این یگانه ابر قدرت اقتصادی ، سیاسی و نظامی جهان ، قرضدارترین امپراتوری جهان است. 

وجه قرضداری آن به ۲۷ تریلیون دالر میرسد، توجه کنید :  ( ۱۰۰۰ ضرب  ۱۰۰۰  ضرب ۱۰۰۰  ضرب ۲۷ میلیون دالر ) . در جنگ ۲۰ ساله افغانستان چنان بزانو آمد ، که نمیداند چطور خود را نجات دهد. و ناگوار تر از همه انتخابات و نتایج انتخابات اخیر در کشوریکه روزی به اصطلاح دیموکراسی به جهان صادر میکرد.  دوستان اروپایی اش او را یک دژ استوار دیموکراسی جهان میدانستند و به آن افتخار میکردند ، اما امشب از حوادث که در آن امپراتوری جریان دارد خجالت میکشند.  مگر این یک آغاز سقوط یگانه امپراتوری سرکش قرن ما نیست؟ . لطفا فاکتها( عامل) سقوط امپراتوری ها را که در بالا تذکر دادم،  بازخوانی کنید.  چند فاکت را درین امپراتوری  مییابید ؟

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.