ریاکاری های دوگانه در روند مذاکرات صلح افغانستان! : دکتور علی احمد کریمی

به دنبال موضعگیری های رسمی ، نشانه های  بی اعتمادی دولت جدید امریکا به طالبان آشکار تر میگردد. به باور کارشناسان مهم ترین انگیزه بی اعتمادی امریکا ومتحدین آن از دیدگاه فلسفه سیاسی لیبرال دموکراتها، افراطگرایی و واپسگرایی طالبان به ارزشها وکرامتهای انسانی ، ازادی های مدنی از آن جمله حقوق زنان و ادامه همکاری های خشونت آمیز آنان با القاعده  است، اما از لحاظ استراتژیکی برای امریکا مهم تر از همه حفظ منافع درازمدت آن در منطقه است. بعد از اعلامیه های رسمی واشنگتن طالبان نیز به صداقت رفتار امریکا بی اعتماد گردیده اند. ملابرادر به تهران سفر نمود و به خاطر جلب حمایت تهران طرفداری خودرا با حضور دشمن مشترک در منطقه نشان داد. عباس استانکزی به مسکو اعلام نمود که طالبان، دولت جدید را در افغانستان می پذیرند در صورتیکه اشرف غنی استعفا بدهد.

مطبوعات غرب و رسانه های دنباله رو ما آمادگی طالبان را به دولت جدید بطور دوگانه و ریاکارانه مورد انتقاد قراردادند و استعفای اشرف غنی را چون خطر خلا قدرت در افغانستان تلقین  و زنگ خطر را به صدا در آوردندکه با استعفای غنی تراژیدی زمان دکتر نجیب در افغانستان تکرار خواهد گردید. حافظه مردم ما ضعیف نیست ، مطبوعات وکشور های غرب درآن زمان بدون توجه به تلاشهای سازمان ملل و موافقه دولت کابل از انتقال مسآلمت آمیز برای جلوگیری از خلا قدرت مخالفت نمودند. جنگ ودربدری امروز افغانها مولود همان مخالفت های  مغرضانه و ریاکارانه  دیروز مطبوعات غرب برعلیه آشتی ملی و انتقال مسالمت آمیز قدرت بود. حالا مطبوعات غرب بدون توجه به خواسته های تمام نیروهای سیاسی افغانستان  به جان بی رمق اشرف غنی چسبیده اند تا با دهشت افکنی  مانع ایجاد دولت فراگیر ملی برای دستیابی به روند صلح گردند دولتی که ازهر لحاظ عیر قابل تحمل گردیده است . 

غربی ها منکر نفوذ طالبان در اکثر ولایات افغانستان نیستند ومی دانند که بدون حضور طالبان در حیات سیاسی افغانستان صلح برقرار نه خواهد گردید. حمایت یک جانبه و تحمیلگرانه امریکا  به آینده صلح کمک نه خواهد کرد .سیاست تحمیل و فشار بزرگترین درس عبرت برای امریکا در جنگ افغانستان و حمایت این کشور از دست نشاندگان فاسد و دزد است. دست نشاندگان فاسد برای امریکا خطرناک تر از تروریسم است. مهم ترین انگیزه تروریسم تجارت پول وقدرت است.

امریکا بطور نجومی در افغانستان دالر مصرف نمود واین دالر ها بیشتر باعث تشویق تروریسم گردیده است. جهان وحتی رجال سیاسی،اجتماعی و نظامی در داخل آمریکا دست نشاندگان فاسد را در افغانستان عامل تلفات جانی و خسارات اقتصادی مالیه پردازان امریکا می دانند. امریکا  در افغانستان همواره از دولت‌های فاسد پشتبانی نموده است که در اثر فساد وبی عدالتی های سیاسی و اجتماعی تروریسم فربه تر شده  است. دولت های دست نشانده امریکا در افغانستان به خاطر تقسیم قدرت و ثروت حتی  از قانون اساسی چون ابزار تصفیه حساب با رقبای سیاسی استفاده نموده اند تا جنگ ونفاق ادامه یابد . اگرامریکا واقعن میل دارد تا دراین جنگ بی پایان درد و عذاب مردم افغانستان طولانی تر نگردد از خواسته های عادلانه مردم افغانستان با ضمانت سازمان ملل از ایجاد دولت فراگیر و قابل پذیرش برای همه مردم افغانستان حمایت نماید.

دکتور علی احمد کریمی امریکا