داستان تراژیدی ( یازی و زیبا )به صدای داکتر فیض الله ایمان و بانو انابت ایماق

دوستان و مطالعین محترم !

داستان تراژیدی یازی و زیبا چندین بار از طریق همین سایت به نشر رسیده است . اینبار جناب محترم داکتر ایماق لطف نموده انرا به صدای خویش و بانو انابت ایماق ضبط و جهت استماع علاقمندان سایت ارسال نموده اند. برای استماع این داستان میتوانید بالای لینک ذیل کلمه Obaid نموده ؛ گوش بدهید Obaid