سنگ هفت قلم ، یک شاهکار سحر آمیز هنری جهان !از استاد کمال الدین بهزاد هروی :الحاج داکتر. حسین. عبدالله

سنگ هفت قلم، یکی از نفیس ترین و با ارزش ترین آثار هنری و تاریخی کشور ما میباشد، که نظیر آن در جهان وجود ندارد.این سنگ نفیس از جمله عجیب ترین های هنر حکاکی بوده، که بقول پروفیسور اعظم سیستانی طرح و دیزاین سنگ هفت قلم در سال (۹۰۲) هجری قمری از طرف استاد « کمال الدین بهزاد» و تراشکاری آن توسط استاد « شمس الدین حکاک»، انجام شده و احتمالاً، هنرمندان مشهور دیگری چون « میرک نقاش» و « زین الدین معمار» نیز درخلق این شاهکار هنری نقش داشته اند.

اما در مورد وجه تسمیه این شاهکار هنری بنام « سنگ هفت قلم »، آقای « ولی شاه بهره» در کتابش بنام « هرات نگین خراسان » نوشته است: « این سنگ داری هفت سطح « مرحله» بوده، که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. » برخی محققین را عقیده بر آنست که با نخستین مرحله کندن این سنگ از کوه ، سپس مسطح ساختن آن بشکل یک مکعب ، بعد شکل دادن آن شبیه یک صندق صیقل داده شده، آنگاه تنظیم و ترتیب پلان کاری ، تقسیم نمودن آن با اشکال هندسی، طرح گلبرگها و ترسیم نقوش، تراش دادن گلبرگها ودر نهایت حک خطوط اسلامی« ریحان،ثلث،محقق،رقعه،تعلیق،نسخ، و نستعلیق»، معنی کامل هفت قلم را به خوبی میرساند، تا آینکه این عروس هفت قلم را بر حُجله پرگل تاریخش نشانده اند. البته این سنگ به خواهش سلطان حسین بایقرا (۱۴۶۹- ۱۵۰۷-م) در زمان حکومت سلسله تیموریان هرات، درطی هفت سال با کوشش هنرمندانه استادان هنر، این سنگ نفیس بمنظور گذاشتن بر سر قبر خود سلطان حسین بایقرا ساخته شده بود .اما موقعیکه فرزند جوان و برومند او بنام «سلطان غریب میرزا» ، داعی اجل را لبیک میگوید. این سنگ نفیس و از قبل آماده شده بامر سلطان حسین بایقرا بر سر مرقد فرزندش که در جوار آرامگاه خواجه عبدالله انصاری درمنطقه گازرگاه شهر هرات واقع است، قرار داده میشود. همچنان گفته شده، که نقش های زیبای این سنگ نفیس آنرا بیک پدیدۀ هنری منحصر بفرد تبدیل کرده و نظر بهمین دلیلست، که اکنون این اثرزیبا ، بحیث یک شاهکار سحر آمیز هنری جهان شناخته میشود.