شادروان دکتور فرید طهماس آسمانی شد. انا لله واناالیه راجعون

داکترفرید طهماس- نویسنده، ژورنالیست ؛ شاعرو طنز نویس و نقاش خوب کشور امروز تاریخ ۲۸مارچ ۲۰۲۱ میلادی درهجرت آباد مسكو رخ بر نقاب  خاک کشید.  برای  خانواده محترم طهماس و جامعه فرهنگی  افغانستان عرض تسليت مینمایم.