کتاب‌دربدل‌اسلحه : نجیب بارور

هم‌وطنان عزیزم در خارج و داخل افغانستان

منِ شاعر که نوشتن وظیفه‌ی من است، از همین حالا اعلام می‌کنم که زمان کار عملی فرا رسیده است. تا امروز هم نوشتن و سرودن را امر معقول در مناسبات اجتماعی می‌دانستم اما از امروز بایست کار عملی کنیم. معامله‌های پنهان قدرت‌های برتر و منطقه نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های بسیار است. زمان گلایه و انتقاد از حکومت هم نیست، چون در فرهنگ والای ما مرده را چوب زدن قباحت دارد. زمان آن است که هرکسی در حیطه‌ی خودش کار عملی را شروع کند.  

سال‌هاست برای شما مردم با شهامت می‌سرایم. سال‌هاست برای تحقق عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنم. سال‌هاست که با هیچ حکومتی معامله نکرده‌ام و زبان و قلمم را برای هیچ‌کسی به کرایه نداده‌ام، چون شرف و شکوه شما را برتر از هر امتیاز مادی می‌دانستم. امروز تمام داشته‌ها و ارزش‌های ما مورد تهدید واقع شده است. فرصت آن است که همه دست به دست هم داده کارهای عملی را شروع کنیم. تا امروز هزاران پیشنهاد مادی را از کسانی که لطف می‌کردند رد کرده‌ام، تعدادی خوش‌حال هم می‌شدند اگر می‌پذیرفتم. اما در مسائل اجتماعی، مخصوصاً در مساله سیلاب پروان و تداوی مریضان، به صدای من لبیک گفتید که صمیمانه ممنونم. 

حالا زمان یک کار عملی حیاتی مساعد است. می‌خواهم در بدل تازه‌ترین کتاب بنده، پول یک اسلحه را بپردازید. این هزار جلد کتاب بایست هزار اسلحه قیمت داشته باشد، ورنه همه‌ی کتاب‌هایم را آتش می‌زنم. اگر شعر من نتواند این مقدار سلاح را در پشت جبهه‌ی ضد طالب ایستاد کند، دیگر هرگز شعری برای شما نخواهم سرود. من می‌خواهم در برابر طالب در کنار خیزش‌های مردمی و مقاومت دوم ایستاد شوم. اگر هیچ‌کاری نتوانیم باید سلاح‌شان را تامین کنم. سرودهای آخرم را که چاپ خواهند شد، هر جلد را در بدل یک میل اسلحه به حراج می‌گذارم. کسانی که امکانات بیش‌تر دارند، می‌توانند بیش‌تر کمک کنند. کسانی‌که توان پرداخت پول سلاح را ندارند، می‌توانند مطابق به توانایی خود همکاری کنند. موقعیت حساس است، در این موقعیت حساس عزت و اقتدار یک سرزمین در خطر است. طالب یک ماشین جنگی‌ست، در برابر این ماشین جنگی باید وسائل جنک را تامین کرد. این کمک تو شاید سبب شود که عزت مردمی حفظ شود. مردم تحت حاکمیت غنی در بسیاری مناطق نان کافی هم ندارد. بناً وقتش است که مساعی مشترک عملی داشته باشیم. تمام کمک‌ها در یک برنامه شفاف به جبهات ضد طالب رسانده خواهد شد. 

کتاب در بدل اسلحه: ۵ژوئیه،ساعت۱:۱۶

نکته؛ در انتشار این پیام همکاری کنید