طلاعيه موثق و تکاندهنده در مورد کمک تسليحاتی و مالی امريکا به طالبان

از سایت وزین «سپیده دم» گرفته شده است

هم ميهنان عزيز!

قبل براين که اعلاميه ی کميته فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان درمورد اشغال اين سرزمين، توسط دولت جنايت پيشه ی پاکستان و مزدوران طالبی عصر حجر آنان منتشر گردد؛ اين خبر موثق از منابع با اعتبار، از جمله رسانه  فاکس نيوز، به نشر رسيده است:

 دولت امریکا به ریاست زلمی خلیل زاد با گروه تروریستی طالبان توافق کرده است که 17 فروند هوا پیما و هليکوپتر جنگی دولت قبلی که بعد از سقوط دولت و فرار دزدانه ی غنی، توسط نظاميان افغانستان به ازبکستان انتقال داده شده بودند، تا بدست طالبان جنايت پيشه نرسند؛ همه آنها را دوباره به گروه تروریستی طالبان تحویل بدهند.

این هوا پیما ها که با قابلیت پیشرفته لیزری و کشفی و دوربین دید شب مجهز میباشند؛ برای گروه تروریستی طالبان و پاکستان درزمينه قتل و کشتار جمعی مبارزين ملی افغانستان حیاتی میباشند.

 مسلماً که گروه تروریستی طالبان میتوانند از این هواپیما ها به کمک ارتش پاکستان علیه جبهه مقاومت ملی افغانستان وهر سازمان انقلابی ضد اشغال گران پاکستان و طالبان تروريست پيشه؛ بی فرهنگ و وطن فروش استفاده کنند.

افزون براین، امریکا و زلمی خلیل زاد کوشش دارند تا پول های مسدود شده حکومت وقت را از طریق سازمان ملل تحت عنوان کمک های بشردوستانه(!) نه به مردم افغانستان؛ بلکه به گروه تروریستی طالبان تحویل بدهند تا با استفاده از اين پول ها به عمر ننگين اين قاتلين مرد و زن، پير و جوان، بشمول فرهنگيان و ژورناليستان افغانستان زمان بيشتر دهند و آنها جنايات 

باقی مانده ی عبدالرحمان خان، نادرخان،هاشم خان، محمد گل خان مهمند و حفيظ الله امين خون آشام؛ حامد کرزی و غنی احمدزی  را تکميل و افغانستان را به سرزمين سوخته و بدون انسان رسالتمند تبديل نمايند.

وقت آن است تا هم ميهنان گران ارج ما بدانند، که حرف های زندياد ببرک کارمل صد در صد در مورد سرشت امپرياليسم درست بود، که می گفت: امپرياليسم غدار است؛ مکار است و بيرحم؛ تا وقتيکه اين سيستم سياسی ـ اقتصادی از کره ی زمين محو و نابود نگردد، جنگ ـ غارت ـ وحشت و کشتار مردم درجهان ما ادامه خواهد داشت.

بايد مردم ما فريب تبليغات اغواکننده امريکايی ها ـ غربی ها ـ پاکستانی ها و مزدوران سيه دل طالبی و افغان ملتی های مبلغ آنها را نخورند.

جنبش ها سرکوب می شوند؛ ولی از بين نمی روند؛ تا وقتی که انسان رسالتمند دراين کره ی خاکی زنده است جنبش و پيکار آزادی خواهانه و عدالت خواهانه، ادامه دارد.

اين دستور زمان؛ حکم آمرانه تاريخ و حرکت تکاملی تاريخ و قانون بقاء و زندگی است.

 این هم ویدیوی یک بخش کوچک ازاین معاملات پشت پرده ی امريکايی ها با طالبان تروريست پيشه:

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.