قطعنامه شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه در حمایت از مقاومت ملی مردم افغانستان: حفظ الله حبیبی

بر همه جهانیان آشکار است که افغانستان زیر دشنه های خونین ملیشه های نیابتی پاکستان, طی سال های متمادی زجر میکشند . این حالت بحران عمیق اجتماعی را ایجاد کرده است که مسأله بود و نبود کشور ما مطرح است.

جنبش مقاومت ملی مردم افغانستان که هم اکنون همه شهر ها و دهات کشور را فرا گرفته ، توهم با نفرت و اعتراضات شدید مردم در برابر اشغالگران پاکستانی و نیروهای نیابتی مزدور شان ، به گسترش خود می افزاید. روزانه صد ها انسان معترض ضد طالبانی اعم از زن و مرد ، پیر و جوان ، توسط این لشکر سیاه دل و غیر مدنی به دیار نیستی رهسپار می شوند.

ایالات متحده امریکا با برنامه قبلا مهندسی شده دولت دست نشانده خود را در افغانستان به گروه دهشت افگن طالبان طبق معایده قطر تحویل داده پاکستان را جانشین خودتعیین کرد.

شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه و مردم افغانستان به هیچ وجهه حاکمیت گروه های تروریستی طالبان ،داعش، القاعده ودیگر جنایتکاران بین المللی را که لشکر نیابتی پاکستان اند، نمی پذیرند .

امروز نخستین جوانه های مقاومت ملی از پنجشیر سر کشید و پنجشیر بمثابه نماد و دژ مستحکم آزادیخواهی تحت رهبری احمد مسعود بار دیگر علیه اشغالگران پاکستانی قیام نمود و به دنبال آن مردم با شهامت اندراب در بغلان و کران و منجان در بدخشان به آن پیوستند و به دشمن تلفات سنگین وارد کردند.

در روز های اخیر، نظامیان پاکستان به تلافی از شکست لشکر نیابتی شان بیشرمانه بر حریم هوایی پنجشیر تجاوز نموده و با بمباردمان های پیهم شماری از مردمان ملکی از جمله زنان و کودکان پنجشیر را شهید و یا زخمی کرده اند. درین میان قامت های فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت و جنرال ودود زره, نیز بزمین افتید . 

ما شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه ، چهره ها و شخصیت های مستقل و فعال هم میهنان ما در فدراسیون روسیه حمایت قاطع خود را از مقاومت ملی مردم افغانستان که ممثل آرزوها و صدای خفه شده مردم مظلوم ما است، اعلام می کنیم.

بهمین منظور مراتب مخالفت و اعتراض مانرا در برابر گروه تروریستی، طالبان بر مبنای خواسته های آتی اظهار می داریم.

۱- جنایات ضد بشری گروه افراطی طالبان را که در طول سالهای پسین برای رسیدن بقدرت با راه اندازی عملیات های خونین و فاجعه آفرین انتحاری و با کشتار بی رحمانه مردم بی گناه وبی دفاع ما انجام داده آندو از شمار جنایات جنگی محسوب می شود، محکوم می کنیم ،

۲- از جامعه جهانی ، سازمان ملل متحد بویژه رهبری فدراسیون روسیه، پارلمان اروپا ، نهاد ها و دولت های دموکراتیک اروپایی ، جدا تقاضا بعمل می آوریم تا رژیم سرکوبگر ، زن ستیز و ضد حقوق بشر طالبانی را که بوسیله زور و سر نیزه ، با نابودی نهاد های ملی و حذف همه احزاب و گروه های سیاسی و مردمی ،قدرت را غصب کرده اند ، برسمیت نشناسند .

۳- توجه و حمایت افکار عامه ، کلیه احزاب سیاسی، نهاد های دفاع از حقوق بشر را در پاسداری از ازادی و دموکراسی در راستای آزادی بیان ، آزاذی مطبوعات ، فکر و عقیده ، برابری جنسیتی ، حقوق و آزادی های زنان و جوانان ، حقوق اقلیت های دینی ، مذهبی و قومی جلب می کنیم:

۴ – شورای امنیت ملل متحد باید نیروهای پاسدار صلح خود را در افغانستان مستقر سازد. 

۵- طالبان با توجه به بحران عدم مشروعیت نظام شان باید قدرت را به یک اداره مۇقت، بیطرف و فراگیری که از همه جوانب تشکیل گردد، زیر نظارت شورای امنیت ملل متحد, بسپارد. 

۶ – دولت مۇقت باید بر اساس یک توافق سیاسی، اصول مۇقت اساسی را به خاطر ادارۀ کشور برای یک دورۀ دوساله بپذیرد و کمسیونی را جهت تسوید قانون اساسی جدید بگمارد. 

۷ – افغانستان را به حیث یک کشور بیطرف اعلان و این بیطرفی از جانب شورای امنیت ملل متحد، کشور های همسایه و منطقه تضمین گردد. 

۸ – جامعۀ جهانی باید کشور های پاکستان، قطر و عربستان سعودی را به دلیل مداخلات پیهم و پشتیبانی بی دریغ مالی و لوژستیکی انها از طالبان و دیگر شبکه های دهشت افگن جهانی در افغانستان، تحریم نمایند. 

۹ – شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه, از محکمه بین المللی هاگ تقاضا مینمایند، تا کشور تروریست پرور پاکستان را که در اثر تجاوز آشکارش، استفاده از پهباد های بدون سرنشین و هواپیما های نظامی اش باعث قتل مردم ملکی از جمله زنان و اطفال بی دفاع در پنجشیر شده، به خاطر جنایات بشری و نقص حقوق بشر و نقض همه موازین بین المللی مورد محاکمه قرار دهد. از محکمۀ هاگ همچنان میخواهیم تا طالبان این لشکر نیابتی پاکستان را که در دو ماه اخیر صد ها انسان ملکی را سر بریدند، به خاطر ارتکاب جنایات جنگی مورد محاکمه قرار دهد. 

زنده باد مردم افغانستان!

.