خراسان در آثار پیشینیان: محمد عثمان نجیب

مولانا جلالالدین محمد بلخی
 • در معنی واژه خراسان، فخرالدین اسعد گرگانی در مثنوی ویس و رامین خود چنین می‌نویسد:
 • • ناصر خسرو قبادیانی بلخی گوید:
 • • جامی گوید:

بابر در تزک بابری می‌گوید:

«هندوستانی غیر هندوستانی را خراسانی گوید. چنانچه عرب، غیر عرب را عجم گوید، و در میان خراسان و هندوستان دو بندر است یکی کابل و دیگر قندهار…»

 • ابن بطوطه در سفرنامه خود گوید:

«همه خارجیان را در هندوستان خراسانی می‌خواندند».

خراسان سرزمینی پروراننده‌ی بزرگ‌ترین و‌ نام‌آور ترین ها روزگاران علم و معرفت بوده که تو از آن بی خبری.

فردوسی در ۳۲۹ هجری قمری دهکدهٔ پاژ، طوس، خراسان به دنیا آمده و اصلیت او از خراسان می‌باشد، و یکی از بزرگ‌ترین شاعران ایران باستان است. که از آثار او می‌توان به شاهنامه اشاره کرد.

افراد مشهور خراسان: 

صوفیانی که در دورهٔ کنونی بیشتر شناخته شده‌اند:

 • ابوعلی سینا بلخی
 • جلال الدین محمد بلخی
 • خواجه عبدالله انصاری هروی
 • ابوریحان بیرونی
 • سنایی غزنوی
 • ناصر خسرو قبادیانی بلخی
 • عنصری بلخی
 • فاضل تونی
 • میرتونی
 • فریدالدین عطار نیشابوری
 • بایزید بسطامی
 • ابوالحسن خرقانی
 • ابوسعید ابوالخیر
 • خیام نیشابوری
 • کمال الملک
 • مولانا
 • مولانا

پس بدانید که نه می‌دانید. این ها اختصاری از صد ها آراسته‌گی و زیبایی و سربلندی سپیدار سرکش سوی سپهر است که من به کمک حافظه و‌ گوگل به شما آوردم.

مردم پارسی گوی من، سرزمین پارسیان، افغانستان امروز که سلاطین جابر و تر سو کوچک اش ساختند و خراسان پهناور دی‌روز و خراسانیان هرگز تروری‌ست نیستند بل گل های سَرِ سبد ترقی و تعالی هستند. در گل‌ستان زیبا، گنده های خود رو زیاد اند‌‌ که هر روز چون تویی سر بلند می‌کنند اما زود لگد مال می شوند.

وطن دوستی امر اخلاقی و دینی من و‌ تست اگر اولاد آدمی. تو باید یاد بگیری و امثالان و هم‌سالان تو باید یاد بگیرند که دین در مورد وطن چی‌ می‌گوید، اخلاق در مورد وطن ‌و وطن دار چی می گوید. این جا بخوان تا بدانی که وطن چیست؟ و‌ کسی را به داعشی شدن که رخ دوم طالب است تشویق نه کنی.

محمد احمدیان وطن دوستی از منظر سنت پیامبر (ص) را چنین دسته بندی می کند:

«چهار محور ملیت و قومیت، زبان، نژاد، رنگ و وطن است، و این علاقه یک علاقه درونی است که جزء فطرت لاینفک انسان است؛ و اسلام آمده است تا ضمن هدایت، آن را پرورش دهد. این علاقه و محبت در سیره ی رسول اکرم ( ص) به چشم می خورد و در احادیثی این احساس درونی را اظهار می کند، هنگامی که پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدبنه هجرت می کند؛ اگر چه این هجرت یک هدف والای دینی، و هدف دعوت و رساندن پیام رسالت و ایجاد عدالت اجتماعی بود، ولی این رسالت مهم مانع بروز علاقه به وطن و اظهار درونی او نشد و چنین فرمود:

” ما أطیبُک من بلد و احبک الی، و لو لا أن قومی أخرجُونی منک ما سکنتُ غیرک ” [۱]

” هیچ سرزمینی محبوب تر و پاک تر از تو ( ای شهر مکه) نزد من وجود ندارد. و چنان چه قوم من، مرا بیرون نمی کردند، غیر از تو جای دیگری را برای سکونت انتخاب نمی کردم.”

و در روایتی دیگر با همین محتوا و الفاظی ظریف تر و لطیف تر، عشق و علاقه خود را به وطن و محل پرورش خود اظهار می دارد.

” والله إنی أعلم إنک أحب بلاد الله الی قلبی، و لو لا أن أهلک أخرجُونی منک ما خرجتُ “[۲]

” به خدا قسم تو ( ای مکه) محبوب ترین سرزمین خدا در دل من هستی، و اگر شهروندان مکه مرا بیرون نمی کردند؛ هرگز تو را ترک نمی کردم.”

چنین اظهاری ریشه در قلب انسان دارد و چیزی است که هر فردی صاحب درک و شعور، از آن مطلع تست و قابل پنهان کردن و پوشاندن نیست. چون وطن انسان همانند مادر ی است، که انسان از هنگام تولد تا روز مرگ نیز در آن آارم می گیرد.»

آقای احمدشاه!

تاریخ طولانی تاجیک تباران و فارسی زبانان که تو با نابخردی به داعش پیوند شان می‌دهی تاریخ اسطوره و قلم است و تاریخ شاهنامه هاست و تاریخ ابومسلم هاست و تاریخ تمدن های هرات و غور و بلخ و پامیر و کاپیسا و کابل و تا جایی که دیروز از آن تاجیکان بود و است که درک یا تحمل آن برای تو و باداران تو قابل تحمل نیست. تو نه به ارزش مقاومت می فهمی و نه مقاومت منتظر است که نزد آدم های بی هویتی چون تو بیاید و تو جنبش جور کنی…داعش اصلی تو و نکتایی داران هویت فروش هم‌چو تو در غرب بسیار اند.

آقای نجیب روشن آن دزد با پشتاره‌ی دارایی های رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم که نه می‌دانم در برگشت از هویت شان چی چیزی را انتظار دارند؟ در چرندی به نام ساز ها و راز ها علیه ملت ایستاده اند ‌و بر ضد مقاومت سخنانی می‌گویند و در دفاع از اصطبلی قرار دارند که شاید آن‌جا پرورده شده باشند. ایشان با ترفند یاد گرفته از کلاه بازان در غرب، کرزی بی سواد و احمق را فریب داده و با گرفتن گویا فرمانِ مصرف دست باز از بودجه‌ی رادیو تلویزیون صد ها میلیون سرمایه را دزدیدند. با ساختن گذاشتن چند تخته پهلوی هم نامی برای استودیو گذاشتند و در عوض جیب های خود و شرکای شان را از پول بی پرسان ملت سرازیر کرده و فرار کردند. وقتی دادستانی‌ کُل با سند و دزد با پشتاره گیرش آورد،‌ خود را به دامن کرزی آن دزد و خاین کلان انداخت ‌و پابوسی او را کرد و او یعنی کرزی پلید بی شرمانه حتا در صحبت تلویزیونی خود گفت که او برای آقای نجیب روشن اجازه‌ی عدم تحویلی عواید رادیوتلویزیون ملی به حساب ۶۰۰۱ واردات دولت را داده بود. کاری که هرگز سندی نه داشت و اگر هم داشته باشد مطابق احکام قانون باطل و خلاف قانون اساسی و خلاف صلاحیت های رئیس جمهور است و‌ اولین باری بوده که در تاریخ کشور یک زمام‌دار خاین مرتکب چنین خیانتی می شود. نه می دانم روز بازپرس از این ها چی وقت می‌رسد. تمام تاریخ افغانستان را حتا در زمان بدترین شاهان بخوانید چنین حکمی از هیچ یک شان صادر نه شده با چنان رذالت. من فکر می‌کنم کرزی یا برادرش یا خسربره اش شریک جرم آقای نجیب روشن بود. هم‌کاران رادیوتلویزیون ملی اندازه‌ی در آمد روزانه‌ی آن را در آن زمان ها خوب می‌دانند. البته آن مصرفِ بی پرسان از عواید فورانی رادیوتلویزیون ملی جدا از مصارف بودجه‌ رسمی بوده است. طالب دوسیه های بای‌گانی دادستانی را ملاحظه کند آن همه اسناد را می یابد.

آقای نجیب روشن :

شما ها هیچ آبِ رویی نه دارید نزد کسانی که از اعمال تان و اختلاس تان و کارکرد های تان در آن‌جا خبر دارند. اکر در گذشته ها حتا اکر کرزی احمق همان بودجه‌ی عادی و انکشافی رادیوتلویزیون ملی به صورت دقیق مصرف می کرد و‌ صلاحیت را برای پشینیان شما می داد، حالا تعمیر های نیم کاره‌ی سی ساله‌ی استودیو ها تکمیل می شدند که بخش بیش‌تر مواد ساختمانی آن طبق روایتی توسط یکی از رؤسای عمومی قبل از شما دزدیده شده و توسط آن ها خانه‌ی شخصی خود را اعمار کرده است. والله العلم. شما که دزد نکتایی دار عصر غربی بودید، حالا طالب و داعش نکتایی دار عصر آمریکایی شدید و به مقاومت ملی مردم تمسخر می کنید. تاریخ مبارزات آزادی‌بخش ملت ها را بخوانید بعد می‌دانید که چی می‌شود. مقاومت گپ ساده‌ای نیست که به تمسخر شما دزدان رنگ ببازد. دارایی های ملی توسط شما ها و همه دزدانی که بدون حس تعلق از هر قوم و تبار با شما ها ‌و کرزی و غنی شریک بودند‌ ‌و بودید به یغما بردید. فکر نه کنید شما از رادیوتلویزیون بر آمدید و اسنادی به جا نگذاشتید، دزد نابلدی بودید.‌

دیگر به آدرس مقاومت ملی سخنی نه رانید تا مجبور نه شویم و جُل ‌و پوستک زیادی از گندیده‌گی های تان را آفتابی نه سازیم. بدرو

1 دیدگاه برای «خراسان در آثار پیشینیان: محمد عثمان نجیب»

 1. بازتاب: daftar togel resmi

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.