جشن دیوالی برتمام هندوان جهان مبارک باد

دیوالی
این جشن که ازدو کلمه دیپا و آوالی تشکیل گردیده ، دیپا  بمعنی نور  ویا روشنایی  وآوالی  بمعنی  ردیف  وصف  گفته  میشود، این  جشن  که  در حقیقت  شکرگذاری  بزرگ  از خداوند  بخاطر  نعمات  که در زندگی  از لطف  وکرم  خالق  برای بندگانش  مهیا  گردیده  است، میباشد که مراتب  شکرانت را بجا  میاورند.
این  جشن  در تمام  سرزمین  های که  نفوس  هندو مذهب  دارند  طی  مراسم  خاص  تجلیل  بعمل  میاید  و در  افغانستان  نیز  ریشه  تاریخی  زیاد  دارد نظر  به  تحقیق  علامه استاد  محمد علی  کهزاد  ، در افغانستان  این  مراسم  قبل  از  بوجود آمدن  اسلام  رایج  بوده  است  که  در طی  مراسم  آتش  بازی  در  کوه  شیر دروازه  تجلیل  میشد. بعداٌ در زمان  امیر شیر علی  خان  در  نیایشگاه  آسمایی  وشیر دروازه با  اشتراک  کارمندان  دولت  نیز  تجلیل  گردیده  است  وباید متذکر گردید که این رسم  درافغانستان اززمانهای ویدی افغانستان، نظربه هدایات رهبرمذهبی هندوان مروج یافته  است که در آن زمان کشورما را آریاوند میگفتند و تا حال پا بر جا مانده است.  روزسوم که روز اصلی دیوالی یا  دیپوالی  میباشد بعدازختم عبادت  و نیایش، مردها دوباره به خانه های  شان  برمیگردند دختران خانواده  پدران شان را در دم دروازه خانه می نشانند و در دو کنار  دروازه چراغ  های تیلی  ویا همان  “دیپ” را روشن  میکنند  و رسم احترام برپدر شان را بجا میآورند ومیگویند  که  این  دروزاه  برای  سالیان  طولانی  بروی ما باز  باشد  وهمیشه  به زیارت  پدر  خویش  موفق  شویم، از بارگاه  خداوند  طول  عمر  وصحت  وسلامتی  برای  پدران  شان  میخواهند و پدران نیز برای دختران شان تحفه ویا پول نقد هدیده میدهند.
تجلیل از روز دیوالی یا “دیپوالی” نیز تاریخ  معین ندارد زیرااین مراسم نظربا ماه های قمری صورت میگیرد، لذا درهرسال  تاریخ آن نظر به گردش ماه متغیر میباشد.
(سایت ماریا دارو) بهترین تبریکات خویش بمناسبت دیوالی ” دیپوالی” برای تمام هندوان سرتاسر دنیا وبخصوص هندوان هموطن ما افغانستان عزیز پیشکش میدارد وبه مناسبت همین روز بزرگ یک  پارچه آهنگ زیبا بصدای پران نات غنمیت هندوی فقید هموطن ما تقدیم تان میگردد.
لطفاٌ روی  ویدیو  فشار دهید و از شیندن  آهنگ لذت ببرید .همچنان چند فکاهی بصدای رجنی پران به مناسبت روز خجسته دیوالی از زبان هندوی هموطن مانشنوید.