مفتی شهر  شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

از وطن آواز غارت میرسد 

قتل و جنگ و هم شرارت میرسد 

زن به کنج خانه زندانی شود 

حکم و فرمان از امارت میرسد 

از تعصب شد عدالت پایمال 

اهل دانش را حقارت میرسد 

بی گناه در چوب دارش میکشد

باز از طالب هدایت  میرسد  

گوش کن ای مفتی یی رسوای شهر

بر تو طعن و مرگ و نفرت میرسد 

نی به حکم و شهر و دین‌ آید درست 

از تو طالب تا هدایت میرسد 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

1 دیدگاه برای «مفتی شهر  شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.