سازنده، نوازنده و هنرمند؟ : جاوید فرهاد

برخی از سالیان دور به این‌سو، از سرِ کم‌بینی و حقارت، در مورد هنرمندان ( آوازخوانان و نوازنده‌گان ) که طیفِ شریف و زحمت‌کش برای ایجاد فضای سُرور و خوشی‌ ما اند، در زبانِ شفاهی و برداشت‌های عوامانه، واژه‌ی ” سازنده و حتا… ” را به کار می‌برند که برداشتی‌ست استهزا آمیز و سخت نادرست.

واژه‌ی ” سازنده ” در لغت به معنای ” کسی‌ست که چیزی را می‌سازد “؛ یعنی خالق و پدید آورنده‌ی آن است. سازنده هم در واقع به کسی گفته می‌شود که دارای خلاقیت است.

در گذشته هم شماری از هنرمندان و نوازنده‌گان ” گذرِ خرابات کابل ” اسباب و ابزار موسیقی مانند: رباب، آرمونیه، طبله، دُهل، نی و …. را می‌ساختند و نیز مرّمت می‌کردند و ممکن است، اطلاق واژه‌ی ” سازنده “؛ یعنی کسی که ابزارِ ساز را می‌سازد، از همان رویکرد توجیهی و معنایی سرچشمه گرفته باشد.

اما در ” فرهنگِ ده‌خدا “، واژه‌ی ” سازنده “( نوازنده ) به معنای ” ساززننده ” ( یعنی کسی که ساز می‌زند یا می‌نوازد ” آمده و افزون بر آن، معناهای دیگری مانند: ” صانع، بنا، معمار، آبادگر، مبدع، مبتکر، مخترع، خلاق، آفرینش‌گر، پدیدآورنده، کارساز، گره‌گشا، مفید، سودمند و تنظیم‌کننده ” از آن متبادر شده‌است.

بنابرین برداشت عُرفی و کاربردِ این واژه ( سازنده به معنای شخص کوچک، حقیر و…. ) هم در اصطلاح و هم در زبانِ شفاهی ( در فرایند گفتار و نوشتار ) نادرست است و به پاس قدردانی از هنر ( موسیقی ) و هنرمندان ( آوازخوانان و نوازنده‌گان عزیز ) با ید به جای واژه‌‌ی ” سازنده ” ( و نه ساززننده و سازنواز ) واژه‌های درست هنرمند، سرودگر، سُراینده یا دستِ کم آوازخوان و نوازنده را به کار ببریم تا آن برداشتِ اصطلاحیِ نادرست ( سازنده ) در عُرف را اصلاح کنیم و از سویی هم به مقامِ برجسته‌ی آنانی که در اوجِ بدبختی و ناهنجاری‌ها، لحظه‌ای سُرور و شادکامی را به ما ارمغان می‌آورند، ارج بُگذاریم.

درود بر همه هنرمندان و هنرآفرینان فرهیخته و ارجمند کشورما!

نویسا بمانید!

جاویدفرهاد