مقام زن ؛ شعراز: استاد محمد اسحاق ثنا

موجود شگرف زندگانی

چه‌بود تو بگو اگر بدانی

پرسی اگر این ز من بگویم

زن باشد و این انیس جانی

آن کوه به چمن همیشه بلبل

وصفش بکند به نغمه خوانی

اطفال فرا گرفت ازو درس 

با لفظ نکو و خوش بیانی

تربیه به دامنش گرفته ست

ارباب معارف و معانی

هرکس که کند به او حقارت

نفرین به او باد جاودانی

با جهل ستیز و دانش آموز

از قافله تا عقب نمانی

هرکس که به زن رساند آزار

مغضوب شود به زندگانی 

زن بازوی مرد و یاور مرد

نادانی اگر تو این ندانی

همواره مقام اوست والا

او راست بلی شکوه و شانی

1 دیدگاه برای «مقام زن ؛ شعراز: استاد محمد اسحاق ثنا»

  1. بازتاب: try this web-site

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.