پاسبانان منافع ایران در افغانستان : استاد پرتو نادری

       شبی در مورد نقش کشورهای همسایه در قبال بحران افغانستان بحث زنده تلویزیونی داشتیم. در این بحث با مهمانانم علل و چرایی مداخله عریان این کشورها(ایران و پاکستان) را در تداوم بحران افغانستان بررسی می کردیم. یکی از مهمانانم که دانش آموخته روابط بین الملل بود تا توانست تلاش کرد از حق نفوذ (مداخله) ایران در قبال افغانستان دفاع کند.  وقتی از استدیو بیرون شدیم بر روال معمول مهمانانم را تا در خروجی تلویزیون همراهی می کردم و از اش تکرارا و  با تعجب پرسیدم چطور ممکن است یک دانش آموخته ما حق دهد, کشور همسایه در امور داخلی کشورش مداخله کند?

حالت مردم افغانستان در ایران

 خیلی واضح گفت اگر ایران  از حق اقلیت مذهبی ما در افغانستان دفاع نکند,هیچگاه ما در اهرم سیاست (فاشیستی) افغانستان راه نمیابیم. 

      حالا جان مسله در همین جاست که سیاست بازان ما یا جاهل اند,یا فاسد اند و یا هم خائین, و تاریخ سیاسی ما بر همین منوال دوران کرده است به گونه ای که  سیاست بازان ما برای کنارزدن حریف سیاسی شان از قدرت, روایت های  قومی سردادند , بحث های مذهبی خلق کردند و یا در محدوده کوچک ساختن دیدگاه سمتی یا در آغوش تعلقات زبانی بنام  (لر و بر ) در اضلاع منافع پاکستان فرو رفته اند, یا با بحث هم تباری دستورات منافع ترکیه را در قاعده های پان ترکیسم مانور داده اند , یا برخی ها بنام زبان و سمت تاجکستان را ترغیب به مداخله می کنند و یا هم نمادهای آخندی ایران را بر منافع کشور و مردم شان درمحدوده هم فکری مذهبی گره می زنند و تقدس می دهند.   حتی برخی از   آنها خون فرزندان افغان در جبهه فاطمیون ایران در سوریه را منزلت مذهبی دادند و تاوان آن را هموطنان بی گناه ما در غرب کابل با خون پرداختند.

    پس تعجب نکنید که نه تنها ایران بیشتر از این برخورد انسانی تر با مهاجران  افغان داشته باشد بلکه  ارزش افغان در هیچ کشور مسلمان منطقه بیشتر از این نیست  و نخواهد بود. 

پ.ن: در نبشته بعدی جایگاه افغانستان در نظم امنیتی منطقه را از منظر سیاست بین الملل بررسی خواهیم کرد و در میان آن  منافع افغانستان را جستجو خواهیم کرد.

درود

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.