شیون نا شاد : محمد اسحاق ثنا

به شهر و کوچه ها فریاد جاری است 

زبس سیلاب استبداد جاری است 

میان‌ خانه‌ های بی در و سقف 

نفیر غرش شیاد جاری است 

به جای صحبت از مهر و محبت 

سخن از نفرت و بیداد جاری است 

مپرس از هموطن آبایی من 

که آنجا ظلم از بیداد جاری است  

به بهتان بستن و بر دار کردن 

عجب قانون از جلاد جاری است 

به گوشم از گلوی طفل معصوم 

فغان و شیون ناشاد جاری است 

به هر شاخی که باشد آشیانی 

نشان از پنجه ای صیاد جاری است 

1 دیدگاه برای «شیون نا شاد : محمد اسحاق ثنا»

  1. بازتاب: rad 150 bodybuilder sex

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.