صاحب دل قلم فرسا : نذیر ظفر

كيست شهرانى؟ قلم فرساى ما

همدل و هم فكر و هم سوداى ما

جُلد جُلد هر كتابش ميدهد 

عطر از فرهنگ بى همتا ى ما 

نا خداى قايق ما در علوم

گه غواص پخته در درياى ما

گه تراشيد صورت غمديده را

تا بكاهد غصه از دلهاى ما

گه مدرس بُود بر نسل جوان

تا نگردد بى هنر فر داى ما 

(ظفر)

صاحب دِل قلم فرسا كه طول عمرش را صرف پژ وهش و نگارش نموده و غناى معنوى را بر ماديات نا پايدار دنيا بر تر شمرده و با قلم و كاغذ در سراى صفا و صميميت بر پلاس قناعت در احياى زبان و فرهنگ مردمش پيوسته كوشيده است و با نوشتن ده ها اثر بكر رسالت فرهنگى اش را به اتمام رسانيده است . 

پرو فيسور ودكتور عنايت الله شهرانى ، نويسنده ،نقاش و پژوهشگر تواناى كشور در هشتم ماه قوس سال ١٣٢١ خورشيدى در قريه (شهران) ولسوالى خاش ولايت بدخشان افغانستان در يك خانواده دانشمند ديده به جهان گشود ، پدر جنت مكانش الحاج عباد الله شهرانى از علماى سر شناس بدخشان ميباشد كه اولين مربى پرو فيسور داكتر عنايت الله شهرانى بشمار ميرود. 

پرو فيسور دوكتور عنايت الله شهرانى تحصيلات آغازين را در مكتب معروف (خاش)بدخشان و دوره ثانوى را در مكتب ابن سيناى كابل و ليسه را در دارالمعلمين كابل بپايان رسانيده است.

در سال ١٩٦٢ ميلادى شامل دانشگاه تعليم و تر بيه كابل گرديد و در سال ١٩٧٨ ميلادى سند ماسترى را در رشته تعليم و تر بيه از ايالت اروزوناى امريكا بدست اورد و در سال ١٩٨٣ در رشته تعليم و تربيه دوكتوراى خود را موفقانه دفاع كرد.

دوكتور عنايت الله شهرانى از سال ١٩٩٥ تا كنون با فاميل محترم اش در ايالت اندياناى امريكا امرار حيات دارند.

دوكتور شهرانى متاهل بوده و صاحب يك دختر و سه پسر ميباشند كه با ايشان در ايالت اندياناى امريكا زنده گى ميكنند.

استاد پرو فيسور دوكتور عنايت الله شهرانى در سمت هاى مختلف ايفاى وظيفه صادقانه نموده اند و دارات اثار زياد ميباشند كه طور نمونه چند اثر شانرا به نگارش ميگيرم

هنر در افغانستان 

اصول تدريس هنر

لغات مستعمل در لهجه درى بدخشان

امثالى حكم پشتو 

امثال و حكم فارسى 

گوهر اوغلى داستانهاى حماسى تر كستان 

تاريخچه مختصر هنر در افغانستان و صد ها مطالب ديگر …..

پرو فيسور دوكتور عنايت الله شهرانى از اغاز تحصيل تا كنون پيوسته مصروف نگارش و پژوهش ميباشند و بر علاوه از سال ٢٠٠٠ ميلادى بحيث رئيس اتحاديه سراسرى هنر مندان افغانستان كه با راى اكثريت قاطع انتخاب گرديده اند درين سمت موفقانه وظايف شانرا پيش مى برند 

ما از خداوند لوح و قلم براى اين قلم سالار مهربان و خدمتگذار طول عمر و عافيت مستدام و تو فيقات بيكران خواهانيم