رادیو تلویزیون و افغانفلم سابق افغانستان : محمد یوسف هیواددوست

احمد شاه شهاب  شخصیت قابل ستایش  کشور محسوب میشود که امروز تمام خوبی ها و نیکی هایش در برابر وطن و همکارانش به یادم آمد . احمدشاه جان در زمان کارش بحیث بهترین نطاق در رادیو تلویزیون و افغانفلم سابق به نسبت برخورد صمیمانه و مسلکی ایشان در قلوب همه همکارانش جا داشت و دارد .

زمانی که افغانستان چور و لوټ شد ـ در کنار سایر وطندوستان ـ محترم احمدشاه شهاب نطاق ورزیده کشور ـ در مسکو اموال غارت شده افغانفلم را به قیمت ده هزار دالر در بازار سیاه خريد و دوباره به افغانفلم در کابل هدیه داد ـ  علاوتا زمانی که در سال ۱۹۹۲ عده زیادی از همکاران ما به طرف پشاور ، کویته ، تاجیکستان ، مسکو و سایر نقاط جهان پراګنده و مهاجر شد محترم احمدشاه شهاب  تا حد توان با همکارانش و سایر نیازمندان کمک مادی و مالی نموده است  . زمانی که من در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد نمودم که سالانه همکاران سابق رادیو تلویزیون و افغانفلم در یکی از شهر های جهان و یا داخل کشور با هم جمع شوند اولین کسی که این پیشنهاد رالبیک ګفت جناب احمدشاه شهاب و سایر همکاران بود ، که بعدا این دیدار به کمک سهیلا جان اضغری ،محترم  هارون جان یوسفی ،ظاهر جان کاظمی ـ  ملیحه جان سرمست ، زرغونه جان ژواک ، ، جناب نجیب شفقیار ، فوزیه جان میترا ، محترم اسماعیل  فروغی ، محترم لطیف کبل ،جمیله جان شفق ـ زهره جان ظریف ـ فوزیه جان نعمت ـ جناب  بشیر جان حسینی ـمحترم عمر ننګیار ـ  محترم  سید موجود حسینی   و سایر عزیزان در سال ۲۰۱۵ در شهر کریفیلد آلمان دایر و عده زایدی از همکاران این دیدار را تاسیس و بنیاد نهادند .ګرچه همکاران مصارف آن همایش و دیدار را خود متقبل شدند اما قسمت اعضم مصارف را محترم احمدشاه شهاب  صمیمانه پرداختند .او یک انسان شریف و دوست داشتنی است . طول عمر و سعادت نصیب جناب احمدشاه جان شهاب ( یوسف هیواددوست ـ مجله راديويي صدای افغان از دنمارک)