تقدر نامه ی هنرمندان أفغانستان : دکتور فیض الله ایماق

این تقدیر نامه ، از طرف رییس این اتحادیه باشنده ی  امریکا ، به ایماق تفویض گردید. 

کمینه ، این تقدیر نامه ی اتحادیه ی هنرمندان افغانستان را با نظر قدر نگریسته ، از اینکه من حقیر و فقیر و سراسر تقصیر را لایق این تقدیر نامه دانستند از محترم نوری صاحب رییس جوان و جدید این اتحادیه ابراز سپاس نموده، مراتب تشکرات قلبی خویش را به حضور شان تقدیم میدارم 

دربارهیت اریخچه این اتحادیه وعضویتم به اتحادیه ی مذکوربایدگفت : 

اتحادیه ی سراسری هنرمندان افغانستان، تحت ریاست دانشمندبیبد یل کشور،محترم پروفیسر داکترعنایت الله شهرانی درسال۲۰۰۰میلادی درایالات متحده ی امریکاتشکیل گردید  اینجانب  ایماق ، ۱۵ فبروری سال ۲۰۰۱ ترسایی ، به حیث نماینده ی عمومی افتخاری هنرمندان افغانستان در آسیای مرکزی ( اوزبیکستان ، ترکمنستان، تاجیکستان ، قزاقستان و قیرغیزستان )، از طرف رییس عمومی این اتحادیه ، تعیین گردیدم. 

باید گفت از همان تاریخ تا کنون جهت پیشرفت امور فرهنگی این اتحادیه از جمله ، معرفی هنرمندان ، شاعران ، نویسنده گان کشور، از طریق نوشته ها، بیانیه ها، اشعار و مقالاتم از طریق میدیای نوشتاری و صوتی کارهای ارزنده یی را انجام دادم. 

گفتنیست این جانب ۲۵ سال تمام با فامیلم در جمهوری اوزبیکستان ، اقامت داشته، در این مدت از دپلوم ماستری و دوکتورای خویش دفاع نمودم، همچنان در دانشگاه شرق شناسی تاشکند ،  زبان دری را به محصلین اوزبیکستانی تدریس کردم. 

بدین منوال، در نشرات برای افغانستان رادیو تاشکند ، به حیث برنامه ساز و نطاق ، ایفای وظیفه کرده . 

ضمناً ( ۹ ) سال تمام به صفت آتشه ی فرهنگی  در سفارت جمهوری افغانستان در تاشکند مصروف کار بودم. 

در  نومبر  سال ۲۰۰۵ میلادی با اعضای فامیلم، وارد کشور کانادا گردیده، در اینجا نیز به پیشبرد امور فرهنگی دست زدم. 

در سال ۲۰۰۹ میلادی در انتخابات انجمن فرهنگی ففتا ( فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان) که در شهر گووالف ایالات آنتاریو برگزار گردیده بود ، اشتراک کرده ، با اکثریت آرا به حیث رییس عمومی انجمن مذکور در سراسر کانادا انتخاب گردیدم. 

در راجستریشن و امور فرهنگی این فدراسیون بذل مساعی نموده، کنفرانسها و گردهمآیی های فرهنگی را در این  دیار غربت دایر نموده به معرفی هنرمندان و شخصیت های فرهنگی گذشته ی کشور چون میر علیشیر نوایی ، ظهیر الدین محمد بابر و غیره با همکاری اعضای این تیم اقدام نمودم 

باید گفت تا کنون ۲۲ اثرم در کشور های افغانستان، اوزبیکستان و کانادا اقبال چاپ یافته، هشت اثر دیگرم آماده ی چاپ می باشد. 

این تلاشهای داوطلبانه ام از طرف دولت محترم کانادا بی نتیجه نمانده، در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ از طرف دولت مذکور ، مستحق مدال الماس و طلا و تقدیر نامه افتخاری گردیدم. 

خبر این جوایز فرهنگی در مطبوعات داخلی و خارجی انتشار یافته است. 

گفتنی است محترم داکتر شهرانی رییس عمومی اتحادیه ی هنرمندان افغانستان ، در نومبر سال ۲۰۲۲ میلادی از وظیفه شان استعفا داده به عوض ایشان ، جوان مدبر ، ژورنالیست نامدار و همکار اسبق و رزیده ی داکتر شهرانی، جناب محترم مشتاق احمد کریم نوری، به حیث رییس عمومی این اتحادیه انتخاب گردیدند. 

این جانب به حیث عضو وفادر اتحاده ی مذکور، انتخاب محترم نوری صاحب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته، پیروزیهای روز افزون در پیشبرد امور فرهنگی اتحاده ی مذکور از بارگاه رب العزت برای شان تمنا دارم. 

با تقدیم احترامات فایقه 

داکتر فیض الله ایماق 

عضو سابقه دار اتحادیه ی هنرمندان افغانستان 

تورنتو  کانادا