تحلیل و حقایق که باید گفت : احمد سعیدی

بعضی از دوستان تقاضا کرده اند که راجع به وضعیت افغانستان و راجع به اینکه چرا مسلمان ها همیشه با یکدیگر در جنگ اند و همدیگر را قتل و قتال میکنند و چرا مردم سرزمین خود را ترک میکنند و چرا کشور های اسلامی حامی وحشت و دهشت اند؟ تحلیلی بنویسم.
روی این دلیل امروز خواستم برای شما تحلیلی بنویسم و شما قضاوت کنید.


اولاً باید بپذیریم که جامعه لاقل به سه کته گوری تقسیم میشود که یکی گروه های که در راس هستند یکی گروه های که متوسط هستند و یکی مامورین، کارمندان و زیر دستان هستند که از جمله عوام الناس هم در کته گوری پایین میایند البته عوام الناس زحمت کش های هستند که از نظام ها و حکومت ها معاش نمیگیرند.
الیت های که در بالا هستد سیاست، پولیتک و اداره را رهبری میکنند و تصمیم گیرنده هم آنها هستند.
الیت های که متوسط که در ردیف های دیگر اداری و تخنیکی قرار دارند اینها فقط معاش میگیرند و در قضایا و در تصمیم گیری ها هیچ اثر گذار نیستند.
موضوع بسیار مهم این است دولت یک نهاد ملی عامه است که شامل سه قوای مقننه، قضایی و قوای اجرایه است دولت یک نهاد ملی است و وابسته به مردم یک سرزمین است و دولت مسئول خدمت گذاری به یک سرزمین و ملت است و به همین خاطر انتخاب میشوند و ایجاد شده اند که برای مردم خدمت گذاری بکنند.
قوانین که در چوکات دولت تصویب میشود مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصویب قوانین سهم میگیرند و همان قوانین را تدوین و حفاظت میکنند بناً خدمت کردن و شامل شدن در صفوف دولت نه تنها نه تنها خیانت نیست بلکه یک عمله بسیار ارزشمندی است برای خدمت رسانی برای مردم اعوام گ، و به هیچ نوع حضور در دستگاه های دولتی و حکومتی خیانت، فساد و جنایت نیست مگر اینکه فرد از موقف رسمی و حکومتی خود برای بهره گیری و خیانت استفاده بکند.
در ضمن پارلمان یک نهاد مدنی است و در عین زمانیکه یک نهاد رسمی دولت گفته میشود. هر وکیل مجرم نیست وکیل که از وضعیت خودش و از قدرت سیاسی که در اختیار دارد از آن بخاطر استفاده جویی و خیانت ملی استفاده کند دقیقاً شخص وکیل مجرم است نه دستگاه پارلمان و دیگر وکلا ، همچنان شورای وزیران و وزرا باید خدمت گذار مردم باشند وزیر مقصر نیست بلکه وزیری مقصر است که از موقف وظیفوی اش بخاطر سوء استفاده های مالی سوء استفاده های ناموسی معامله گری فساد و خیانت معامله کند آن وزیر مجرم شناخته میشود.
بناً جرم در تمام دنیا و در دین اسلام جرم فردی است انسان بخاطر جرم یک نفر نمیتواند برادر خواهر فامیل پدر و مادر کسی را متهم بکند و تا زمانیکه یک فرد به رویت اسناد محاکمه نشده ما او را خائن و مجرم خطاب کرده نمیتوانیم اما بعضی از جرم ها آنقدر مشهود است که هیچ ضرورت به ارایه سند ندارد مثل ملا تره خیل، مثل الله گل مجاهد مثل کسانیکه میلیون ها جریب زمین را در سرا سر افغانستان غصب کردند و از دارایی ها استفاده کردند و ما کسانی را داریم که خیلی خوشنام هستند.
از اینرو ما خائنین ملی را نه تنها به اساس اساسنامه و مرامنامه باید بشناسیم بناً ما در این زمینه دیدگاه فراخ تر و مثبت داشته باشیم و جداً دقت هم بکنیم که دچار یک خطر و مشکل نشویم و حیثیت و دامان پاک خود را با آمدن آدم های بی شخصیت آلوده نسازیم.

به هر صورت قدرت ها باید یک دشمنی حقیقی و واقعی داشته باشند تا بنام مبارزه با همان دشمن هم زرات خانه های تسلیحاتی خود را فعال نگهدارند و هم بازی های سیاسی خود را در مناطق مختلف دنیا راه بیندازند مانند گذشته در دوران جنگ سرد اتحاد شوروی دشمن گویا امپریالیسم و گپیتالیسم امریکا بود و امریکا دشمن کمونیسم و سوسیالیسم و شوروی بود بعد از سقوط شوروی و تجذیه شدن شوروی و کشور های مختلف و به وجود آمدن روسیه و چنین قضایا این دشمنی خلاص شد بعدا یک پوتنسین قوی در جوامع اسلامی وجود داشت و حرکت های مختلف و جنبش های هم به راه افتاده بود در مقابله با امریکا امریکا با ایجاد دشمن های فرضی با ایجاد دشمن های تخیلی مرتبا به گوشه و اکناف دنیا می تاخت و نام های را که برای آن دشمن ها گذاشته بود نام های شان فاندی مندی لیستا بنیاد گرا ها و اکستری مکستی ها این چنین نام ها بودند نظام ها را سقوط میدادند با حکومت ها همکاری می‌کردند برای سر کوب این نهضت ها بعد ها دیدند که این شیوه کار برد ندارد بعدا پروژه های مانند زرقاوی، طالب ، داعش ، و القاعده را خلق کردند فلسفه این اصلا بد نام سازی همین دین و سرکوب حرکت های که بنام دین است یک طرف و طرف دیگر اش رفتن به عمق جوامع منابع که دارای عایداد بزرگ است و یا اهمیت جیپلوتیک مهم دارد بنام تعقیب همین دشمن تخیلی فرضی باید همان جا بروند و دشمن تخیلی هم باید طوری عیار شده که کار های را باید بکنند که باید دموکراسی و دنیای گویا متمدن غرب بسیار متاثر شود از این حالاتی که سر بشر ما تحمل کرده نمیتوانیم بنا باید برویم سرکوب شان کنیم یک دشمن فرضی را در میدان میندازند بعدا تعقیب اش می‌کنند مثلی که یک آدم گلوله یک توپ را لول بدهد بعدا بالایش شلیک کنند  که همین هدف هست در افغانستان این ها دنبال همینطور یک هدف هستند ما تروریزم را سرکوب می‌کنیم نابود می‌کنیم در حالی که نه تروریزم سرکوب شد نه نابود شد بر عکس قدرت کند هم شد در عراق همین طور شد در سوریه همین قسم شد در لیبیا همین قسم شد و کشور های دیگر حالا مثلا این سازمان ها اکثر ابزار دست کشور ها مختلف قرار گرفت حالا مثلا هر کشوری برای خود یک گروپ طالب دارد یک گروپ داعش دارد یک گروپ القاعده دارد و یا یک گروپ دیگر دارد که از آن ها برای مصرف منطقه یی داخلی خود استفاده می‌کنند دید گاه من این است که در حالی که عملا گپ  اینست که این ها مثلا داعش طالب و القاعده طریقه های مختلف است پروژه های مختلف است که منبع فطری و منبع تمویل شان واحد است این ها از یک طرز طلقی یک برداشت بسیار خاص خود از دیانت بهره میگرند که این گپ برای تمام ادیان در طول تاریخ بوده همیش از ادیان استفاده صورت گرفته شده و دین ابزار حاکمیت ها بوده و در دوران قرون آگوستای اروپا دوران که اونسکلاستیک تفکر حاکم بوده و افکار قلولوستایک برداشت بسیار محافظه کارانه و عقب مانده از دین در آن دوره حکومت ها از همین دیانت استفاده می‌کردند برای توجه خودشان حالا این ها آمدند کدام برداشت های مختلف را دارند تمام شان عملکرد های واحد هم دارند قتل عام مردم هر چیز برای شان حلال است بردن ناموس مردم کشتن مردم گرفتن مال مردم غضب مال و دارایی حتا این ها حلا است برای شان برداشت دینی این ها همین است و هر فرد خودش محکمه است خودش قمندان است خودش زندان است خودش رییس جمهور است خودش سدرازیم وزیر دفاع و داخله است هیچ کسی محاکمه اش کرده نمی تواند مگر این که مخالف سیستم این ها واقع شود در آن صورت باز مورد نظر است این برداشت های شان از دین داشت های انحرافی است عملکرد شان هم عملکرد انحرافی است و ضد دین است مخصوصا دین اسلام که وجاحت صلح طلبانه اش بسیار قوری است بخاطری که دین اسلام یک کمالی که دارد اعتماد به نفس خود را دارد آزاد بیان می‌کند که خداوند میگویید که این کار را بکنید. واین کار ها را نکنید و خداوند ج میگویید که شما یک نفر را بکشید یک عالم کشتید این یک آیت قرآن است هیچ چیزی به دست انسان ها نمی اید و هیچ مزدی مگر این که در برابرش زحمت بکشید مفت خوری اجازه نیست هر ظالم و مظلوم پیش دین محکوم است ظالم به خاطر عملکرد خودش و مظلوم بخاطر سکوت اش در مقابل ظلم شما بخیزید کسانی که میایید بالای شما تجاوز می‌کنند در مقابل شان مقابله کنید دین دین رحم است این بخاطری این دین را و پیامبرش را رحمت برای عالم فرستادیم هر باز نزاع بود شما برخیزید نزاع را بین دو برادر خاموش کنید و این از علامت ایمان است هر گاه شما در یک سرزمین نتوانستید مقاومت کنید وضعیت بسیار تنگ آمد شما حجرت بکنید و این از نشانه های ایمان است حالا این مینیشینند کسانی که خارج رفتند میگویند این ها همه کافر هستند مرتد هستند پیش یهود و نثارا رفتند توجیح از این ها این است در حالی که خداوند اینگونه میگویید چی شده شما را که از بیکاره شده از ستم دیده ها دفاع نمیکنید همان های که میگویید که خدایا ما را یاری کن و برای مان یاران بفرست از طرف خود دین بحث اش این طوری است این دین گپ اش همین است که آیا برابر است 
با جاهل همین دین مگر نبوده در مقابل جهالت عرب در همان دوران مبارزه کرده جهالت مردود است بنا علمیت معقول است بحث دین این ها است.

بناً تا دین مقدس اسلام باور های دینی خود را از اسارت ابر قدرت ها نجات ندهد و تا دین به مالکان حقیقی آن سپرده نشود این بد بختی ها دامنگیر ما خواهد بود.
متاسفانه دین در حال حاضر گروگان است و به گروه های جاهل که نه از دین میدانند نه از دنیا سپرده شده است.

1 دیدگاه برای «تحلیل و حقایق که باید گفت : احمد سعیدی»

  1. بازتاب: you could try this out

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.