تقاضای حقابهٔ ایران و انگشت افگار تالبان  : احمد سعیدی

درتاریخ افغانستان، برای اولین بار در دههٔ پنجاه قرارداد حقابهٔ آب هیرمند به ایران، توسط محمد موسی شفیق وزیر خارجهٔ افغانستان و امیرعباس هویدا وزیر خارجهٔ ایران به امضاء رسید.

اکنون وزیر خارجهٔ ج. ا. ایران به تازه گی اعلان کرده است که حکومت تالبان باید حقابهٔ قراردادشده را بطور کامل به ایران بدهد. همچنان موصوف علاوه نموده است که نسبت به جمهوری اشرف غنی، حکومت تالبان حاضر است تا از آب هیرمند آنچه را که ایران حقابهٔ خود میداند، بدون کم و کاست به جانب ایران، جاری سازد.

اما از نگاه حقوقی و قوانین بین‌الدول، جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه آن کشور باید بدانند که مسألهٔ آب هیرمند مربوط به مردم افغانستان و یک بحث ملی است. در وضعیت کنونی افغانستان، هیچ‌ مرجعی به‌شمول تالبان (که هنوز به رسمیت هم شناخته نشده‌اند)، مطابق حقوق بین‌الدول، حق و صلاحیت جاری ساختن آبی را مطابق قرارداد گذشته و یا کدام موافقتنامهٔ جدید،به‌نام حقابه از آب هیرمند به جانب کشور ایران ندارند. 

پس لطفاً دوستان ایرانی حوصله را از دست نه‌داده، تا زمان تشکیل یک دولت قانونمند در افغانستان صبر کنند.