معرفی کتاب

دومین کتاب خانه فرهنگی مولانا  (الحاج محمد کبیر نورزی یادگاری یکی از مشروطه خواهان کشور)  در شهر ونکوور کانادا به همکاری آقای رحمان سدید تدوین و اقبال چاپ یافته به دسترس علاقمندان قرار گرفت. این مجموعۀ  دربرگیرنده ی ‌  اشعار و مطالب هوا داران و همراهان مبارز الحاج محمد کبیر نورزی است .که شاعران و نویسندگان محترم به پاس خاطر موصوف به رشته  ی تحریر در آورده اند.
مشخصات این کتاب:
مهتمم :شفیقه نورزی
نام کتاب:” الحاج محمد کبیر نورزی یادگاری یکی از مشروطه خواهان کشور
ناشر:خانۀ فرهنگی مولانا

وایرستار: مولانا کبیر فرخاری و محمد اسحاق ثنا
تایپ: امان معاشر
دیزاین صفحه آرایی و طرح پشتی : متین قیام و مبین قیام
تیراژ :۵۰۰  جلد    .
محل چاپ: ونکوو- کانادا.
: ۱۳۹۱=۲۰۱۲  سال چاپ
حق چاپ و نشر محفوظ و مربوط به خانۀ فرهنگی مولانا  است.
در این کتاب تاریخ  خاطرات پر جاذبه ی دور امانی به صورت فشرده یاد آوری شده است. وراثت این مبارزه را در شرایط کنونی فامیل محترم نورزی با نشر مجله ی وزین زن به عهده گرفته است.

امان معاشر