زنده باد جهالت! حکمتیار طالب وکرزی یعنی: تعصب، دروغ ، مکر، کشتن، آتش و ویرانی ..: طاها کوشان

 

 میهن عزیز ما درآستانه یک سقوط دیگر بدست اوباشان و راکت پرانها ودشمنان دانش و زن وتاریخ وتمدن آماده میگردد.

آقای حکمتیار کسی است که با پاشیدن تیزآب بر سرو روی  دوشیزه های پاک و بیگناه ما درعنفوان جوانی سر اغاز جهاد اسلامی؟ خویش را عملا آغاز نمود.
آقای حکمت یار ازآن دست  اشخاص بی حیا وچشم سفید و دیده درایی است که تنها خود  وپیاده نمودن بینه به بینه برنامه های  با شعار کابل باید بسوزد آی اس آی که چندین بار ناکام شد؛ دیگر هیچ هدفی وکسی برایش اهمیت وارزشی ندارد!؟ بازباهمان قَسَم ها و پیشنهادات و پیمانها ی مهیلانه ومزورانه خویش ازمکه تا کابل؛ یکبار دیگر و شاید برای آخرین بار؛ تلاش و کوششی را براه انداخته است.

هیچ گاهی نشد که این نوکر آی اس آی با وطنداران خود با صداقت گپ بزندو کنار بیایید حتی برای یک لحظه.

اما درپناه آی اس آی و درسایه پنجابیها از ضیاءالحق تا زرداری و ایرانیهای گستاخ تنها آرزو و هدفش این است که پنجابیها نماز جمعه را در مسجد پل خشتی باخطبه ای  بنام دشمن المسلمین رهبر الشیاطین جابِرُالمکار و مهیلُ الحکما الحکمتیار علیه لعنۀ خوانده  و دستار امارت خداداد افغانستان را بدست کثیف قاتل المسلمین نوکر اعدای دین اسامه بن لادین برسرش ببندد وبا بسته نمودن درهای مکتب ودانشگاه  بروی  دوشیزگان نوجوان یعنی مادران فردای این میهن شریف یعنی نیمی زیاده از پیکر ملت مارا از برکت علم ودانش بی بهره ساخته و درچهار دیواری خانه ها برای ابد زندانی نمایند. وبرای جلوگیری از پیشرفت و آبادانی و آرامی و شاد کامی مردم ما تا سالهای دراز دیگر تلاش وکوششرا همچنان ادامه دهند.

و به ویژه در راه پارتیشن یا زایش کشورهای کوچک خالستان، سند، پنجاب، پختونستان، بلوچستان وکردستان همراهی و همدستی نمایند.که لا وقع الله.

از بزرگترین ومنفورترین دست آوردهای طالبان و آقای حکمتیار و آقای کرزی یکی هم اینست که: خط دیورند را پاکستان به این بهانه دردنیا بطور قطع رسمیت بخشید، پشتونهای قبایل آزاد همه دارنده تذکره تابعیت پاکستانی شدند و با تاءسف یک توته ای دیگر از خاک عزیزوطن بسیار نامردانه و در بدل بدنامی وقتل وکشتار پشتونهای شریف دو طرف خط نامنهاد دیورند، به پاکستان هدیه داده شد.

وخداکند تحرک این خط درهمین نقطه پایان یابد تا باز خطی دیگری ازکابل نکشند بنام خط کرزی!؟

چال و نیرنگ و فریب و بازی با خدا(ج) و قرآن و پیامبر(ص)؛ آبرو وحیثیت و شرف و قدر و قیمت به کسی می ماند؟

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  بنام خداوند بخشنده مهربان

هَلْ أَتَاك حَدِيث الْغَشِيَةِ(1) آیاسخن پوشنده به تو رسيده است !؟

وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ خَاشِعَةٌ(2) روی های درآنروز خوار باشند.

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ(3) رنج بَرنده  محنت کشیده.

.تفسیر: یعنی بَر دارند گان مصائب  درآخرت و به سبب آن خسته و درمانده؛ وبعضی گفته اند از(عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ) مرادحال دنیاست زیرا بسا مردم در دنیا متحمل زحمت بسیار میگردند، چون رنجهایشان براه حق نمی باشد همه ضایع وبی فائده است؛ دراینجا هم رنج بردندو آنجا نیزگرفتار مصیبت ماندند(خَسِرَ الدنیا والآخره). س 88 آیات 3-2-1 پاره عم تفسیر کابلی.

جای شک وشبه نیست که کشورهای خردو ریزه به مانند افغانستان تابپا ایستادن کامل دستنگر سرمایه  گذاری مادی ومعنوی اعاظم جهانی هستند. ولی این بزرگان سرمایه وقدرت بایستی یک گروه همکار و پشتیبان رابیابند تاهم آبرووحیثیت ملت ومردم خود وهم ازکمک دهنده هارا پاسداری بتواند؛ وبداند که درکجا و با کی چه بگوید وچگونه عمل نماید.

دیدیم وتجربه شد که پاکستان ازامریکا گاو شیری برای مقاصدخود و هم ولینعمت اصلیش ساخته واستفاده برده ودرتظعیف و ازپا انداختن این کشورچنان مهیلانه وزیرکانه با استفاده از تجارب چندین قرنه ولینعمت اصلی اش گام برمیدارد و به دفعات وبی پرده آشکار شد که برسرآمریکا کلاه گذاشتند.

)در گزارش تازه ای که کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا تهیه کرده توصیه شده که بریتانیا باید کمتر ملاحظه آمریکا را کرده و بیشتر آماده “نه” گفتن، به این کشور باشد.

نمایندگان پارلمان بریتانیا از سه حزب اصلی، که برای تهیه این گزارش، روابط دو کشور در چند ماه گذشته را بررسی کرده اند می گویند ارتباطات دو کشور عمیق و با ارزش است ولی از این به بعد، در اشاره به این روابط به جای “روابط خاص” بهتر است از اصطلاح “یکی از روابط خاص” استفاده شود. 28مارچ2010 / (BBC

انتخاب عجولانه همراه با دستپاچگی عجیب، این آقای کرزی راکه خوب میدانستند که اوخود آشکارا یکی از پشتیبانان وهمکاران طالبان یعنی القاعده بوده ومیباشد؛ انتخاب و انتصاب نمودند.

سرتمبگیها وخودرایی های امریکایی ها درنادیده گرفتن پیشنهادات و راهنمایی های شخصیتهای دانشمند باتجربه وآگاه افغانستانی نیز این نتیجه را بار آورد که طالبان این دشمنان دانش و زن وتاریخ وتمدن مهمان کابل باشند و حکمتیار تهدید تشدید بمب گذاری کنارجاده و خانه و کاشانه بیچارگان را نماید وبالاخره آقای رئیس جمبور کرزی تهدید پیوستن با طالبها یعنی القاعده را می نماید!  زنده باد جهالت!

این است نتیجه غرور وخودرایی و گپ ناشنوی اعاظم جهان و داعیان ومنادیان حقوق بشر وآزادی بیان و دیموکراسی ونداشتن برنامه کانکریتی غیرمتلون یا اینکه……؟ !!!!

و این سخن را با آقای  گلبدین حکمتیار به شعر بلند بالا و پرمغز و نغزِ  حضرت مولانا جامی هروی بپایان میرسانم و از خدای راست کننده و راه نما آرزو مندم  هرآن کسی که  دل چون قیر و روی کافوری  دارد  به  دانش ومهربانیش پاک و لاله گون گرداند.

ای گـــرو کرده  زبـان را  به دروغ!            بـرده بهتـــان  ز کـــلام تــــو فروغ!

این  نه شــایسته ی هر دیده ور است             کــه زبـــانت  دگــر و دل  دگر است

از ره صـــدق و صفــا  دوری  چنـــد             دل قیــری،  رخ کـــــافــــــوری چند؟

روی  در قـــاعــده ی  احســـــان  کن            ظـاهــر و بــاطــنِ خود   یکسان کــن

یکـدل و  یــک جهت و یکـــرو بـاش             وز دو رویــــانِ جهان ، یک سو باش

از کـجی خیــــزد، هر جــــا خلـلیست             راســـتی،  رســــتی! نیــکو  مثلیست

راست جو، راست نگر، راست گزین             راست گـو، راست شنو، راست نشن!

تیــر گر راست رود  برهــدف است               ور رودکــج، زهـدف بر طرف است

راست رو! راست، که سرور باشی!              در حســــاب  از همـه  بــرتر بـاشـی

صــدق، اکسیر مس هستی  تــوســت              پــایه  افــراز  فرودستی  تـــو ســـت

اثــــــــر کـــذب   بـود « هیچ باشی»             به «کسی» گـر رسی  ازصدق رسـی

صبح  کــاذب زنــد   از صـدق نفس              نـــور او   یک دو نفس   باشــد و بس

صبح صادق چون بود؟ صـدق پسند             عَــلَــمِ نــورش  از آن اســــت  بـلنــــد

دل اگـــــر  صــدق پسندی ت  دهـد              بـــرهمه خلــــق   بلنـــــــدی ت   دهـد

صـــدق  پیــش آر که صـدیق شـوی             گــوهر  لجه ی  تحقــــیق   شــــــــوی

آنست  صدیق، کـه دل صاف شود              دعــوی  او   همـــه انصـــاف   شــــوی

وعـــــده ی او به وفــا انجــــــامـد            دلــش   از غـــش    بــه صفــا    آرامــد

در  درون     تخــــم امانت  فکنـد             وز  بــرون  خــــار خیــــانت   فکنـــــد

بـرفتــــــد  بیــخِ نفـــــاق  از دل او            سـرزنــــد  شــــاخِ وفــــــاق،   از دلِ او./

طاها کوشان  از  فریمنت  کلیفورنیا