مصاحبه با فرشید موج هنرمند جوان و خوش آواز

فرشید موج هنر مند خوش آواز در سال 1987در شهر کابل تولد شده است.پنج ساله بود که جنگهای خانمانسوز  آغاز گردید و شهر کابل داشت که نا امن میشد نا گزیر به ترک این شهر گردید و همراه  فامیل سالهایی را  در سمنگان سپری نمود.
فرشید با فامیل در سال 2000 میلادی رهسپار تاشکند مرکز اوزبیکستان شد. موصوف از طفولیت به موسیقی علاقه ی مفرط داشت زمانیکه کشور بوسیله طالبان در تاریکی فرو رفت جوانان و هنر مندان کشور لب به نواختن کشوده نمی توانستند فرشید نیز نا گزیر به خاموشی شد  و در رشد استعداد خویش چاره می اندیشید و قهرآ باید میهن را ترک و جایی اسکان پیدا کند که بتواند در رشد استعداد هنریش نقش ایفا کندلذا به تاشکند میرود و در آنجا به خواندن سرود و هنر موسیقی و رشد آن تلاش میورزد.

فرشید مجرد است،فعلا در شهر تورنتوی کانادا زندگی میکند آهنگ های نو دارد که در این نزدیکی ها ثبت خواهد نمودو به دسترس علاقمندانش قرار میدهد.

فرشید شخص متین ،استوار،خوش برخورد و غریب نواز است.اشعار طرف ذوقش را از هر جایی و هر شاعر توانا گرد می آورد و آنها را در آهنگهای پر شور و جذا ب تقدیم شنونده گان می نماید.

بخاطر معرفی با این هنرمند مستعد کشور مصاحبه یی باوشان داشتم  که اینک در ذیل آنرا به ملاحظه میگیرید.
سوال: هنر موسیقی را به صورت فنی فرا گرفته اید یا ذوقی و فطری؟ کی شمارا به طرف این هنر والا رهنمون شده است؟

پاسخ:هنر موسیقی در خون و رگ من و جوانان مثل من همیشه  میدرخشد و موج میزند و   از طفولیت چون خرشیدی در قلب و روانم می درخشد و فکر میکنم کسی که به هنر زنده نیست از لذت زندگی آگاهی ندارد. آنرا دوست دارم  و در زندگی خویش از آن بهره میبرم و آفریده های هنری ام را چون طفل نازدانه می پرورم هنر موسیقی را بنا بر نا مساید نبودن شرایط پیش کسی فرا نگرفته ام و اعضای فامیل نیز به این هنر دسترسی ندارند.اگر نواقصی در کار هنری ام دیده شود دوستانم مرا رهنمایی کنند با کمال میل می پذیرم و صدد اصلاح نقیصه می برایم.
سوال در کمپوز شما را کی مدد میرساند؟

پاسخ:تا به حال آهنگ های را که ثبت کردم تمامآ کمپوز خودم بوده است که در شهرتاشکند ثبت نموده در برخی تلویزون ها بشمول تلویزون طلوع و آریانا بنشر رسیده اند. فقط هر کمپوز را میساختم نظر استاد گرامی امیر جان صبوری هنر مند توانای کشور را که در شهر تاشکند اقامت دارند میگرفتم بعد آهنگ را ثبت میکردم.

و حالا دارم که نزد یک کمپوزیشن والا گهر کشور زانو زنم و این هنر والا را از نزد استادان ،با پرنسیب و اصولش فرا گیرم .
سوال:بیشتر اشعار کدام شعرا را در لابلای آهنگ های خویش زمزمه میکنید؟

پاسخ:زیاد کوشش می کنم که در آهنگهای خودم شعر های خوب را انتخاب کنم که پیام خوب داشته باشد یکی از آهنگ هایم را که از دیوان حافظ انتخاب نموده بودم که در تلویزون ها به نشر رسیده بود و طرف استقبال علاقمندان قرار گرفت، فکر میکنم چنین اشعاری انتخاب شوند، انتخاب بجاست.

همیشه در جستجو شعر های خوب استم بعضی وقت ها دوستهایم لطف میکنندبرایم شعر می فرستند و خودم شعر های مقبول را از کتاب های سعدی شیرازی،خواجه حافظ ،مولانا جلال الدین بلخی ،میرزا عبدالقادر بیدل و بعضی شعرای دیگرانتخاب می کنم.
سوال:قرار معلوم در اجرای هنر طرف استقبال خوب قرار میگیرید ،شما رمز موفقیت خود را در چی میدانید؟

پاسخ:وقتی آهنگی را می خوانم  تلاش می کنم که ذوق شنونده را در نظر بگیرم و خواندن های که موافق به شرایط محفل برابر است آنرا زمزمه میکنم و شعری را که میخوانم از هر جهت آنرا درست انتخاب میکنم.
سوال:آخرین آهنگی را که در تاشکند ثبت نموده اید کدام است؟

پاسخ: آخرین آهنگی را که در تاشکند ثبت کردم آهنگ (خدا حافظ) است  که شخصآ  آهنگ را کمپوز کرده ام که در این آهنگ از ایام شیرین نو جوانی ام که در تاشکند با دوستان سپری کرده  بودم  ام خدا حافظی کردم .
 فرشید جان:چه گفتنی ها به علاقمندان آواز خود دارید؟

 جواب:فقط از شنونده گان و دوستان تقاضا دارم که خواندن های مرا نقد کنند و نواقصی را که می بینند با هنر مندی برایم باز گو نمایند که سبب رشد و تکمیل هنریم گردد.

 http://www.youtube.com/watch?v=1Qv1uceKiEc&feature=relmfu

امان  معاشر، خبرنگار آزاد