سفر نا گهانی خانم کلینتون چه پیامی داشت؟: احمد « سعیدی»


      سفر غیر منتظره خانم کلنتن وزیر خارجه امریکا  در کابل واعلان افغانستان من حیث دوست نزدیک و پانزدهیمن کشورمهم نزد آمریکاخارج ازپیمان ناتوتمام حرف ها وکلیمات مبهم وپر معنی جناب کرزی را که در جمع جرگه صلح ملی جوانان ابراز داشته بود تفسیر کرد وهیچ ابهام باقی نگذاشت که سخنرانی رئیس جمهور بخاطر ذهنیت سازی بوده تاکسی ویرابخاطراینکه درجنب اسرائیل از دوستان نزدیک  و مهم آمریکاست مورد انتقاد قرار ندهد خصوصا تیم هائیکه باوی در داخل وخارج حکومت در حال معامله اند وشرط شان دوری از غرب است.البته خانم کلنتن در جنب این اعلام نظم اقای کرزی را نیز گرفته است که به کدام طرف در تپش است.

محترم حامد کرزی روز پنجشنبه پانزدهم سرطان اوضاع سیاسی وامنیتی کشور را به تحلیل نشست.از عوامل وانگیزه ها وابزار نا امنی سخن گفت و از مداخله وجنگ روانی غربیها یعنی دوستان استراتیزیک وواقعی به شدت وصراحت تام انتقاد نمود .راستی این طرز بر خورد با دوستان بین المللی اش همه تحلیلگران را غافلگیر کرد که باز اوضاع افغانستان به کدام سمت در حرکت است. اما با آمدن خانم کلینتن واعلام موقف جدید واشنگتن در قبال افغانستان فهمیده شد که سخنان جناب حامد کرزی هم موسمی است و هم انحرافی او علیه غرب چیزی میگوید وفردای آن اتفاق مخالف  رخ میدهد مانند این کلیمات: آقای کرزی افزود:( “این یک جنگ روانی است با ما، ولی ما می‌فهمیم که این‌ها (غربی‌ها) چه می‌کنند. همین امروز صبح این ها تبلیغات می‌کردند که افغانستان بعد از ۲۰۱۴ بیچاره می‌شود و دچار مشکلات داخلی می‌شود. این برای این است که ما این ها را زود بیرون نکنیم، یعنی ما را زود بیرون نکنید که شما دچار خرابی نشوید.”)  هرکس به متن فوق متوجه شود وکلیمات  جناب حامد کرزی را تحلیل کند به این نتیجه میرسد که ایشان از همراهی با متحدین غربی شان به تنگ آمده اند وحس استقلال طلبی وخود ارادیت به ایشان اجازه نمیدهد تا دیگر کشوری چون امریکا به امور اداری کشورش مداخله کند.واما آنچه فردایش همزمان با سفر خانم کلینتن وزیر خارجه آمریکا شکل گرفت این واقعیت را به اثبات میرساند که هر گاه آقای حامد کرزی علیه غرب سخن گفت منتظر یک خویشا وندی جدید و یک پیوند پر محبت با غربیها باشید مثل اینکه حالا وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده این کشور را یکی از متحدان اصلی آمریکا خارج از سازمان ناتو خواند.بر اساس این دسته بندی افغانستان در کنار کشورهایی چون مصر، استرالیا و اسراییل جاپان اردون پاکستان  قرار می گیرد که برای بهره وری از صادارات اسلحه آمریکا و همکاری های دفاعی با این کشور در اولویت هستند.

خانم کلینتون بعد از دیدارش با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در یک نشست خبری از ایجاد یک کمیسیون دوجانبه میان آمریکا و افغانستان به هدف تشدید همکاری های این دوکشور خبرداد. بلی این کمیسیون راه را برای افراز پایگا های نظامی هموار میسازد که در روشنی مواد قرار داد استراتیزیک قابل توجیه وپیشبینی است. مسلما وقتیکه مواد مورد تأئید طرفین به امضا نزدیک شود باز هم جناب کرزی کشور های غربی وامریکا را بباد انتقاد میگیرد تا کسی بخاطر امضای پیمان جدید با وی مخالفت نکند.
خانم کلینتون بعد از اینکه افغانستان را از جمله متحدان اصلی آمریکا خارج از سازمان ناتو خواند گفت :” ما این قدم را نشانی قوی از تعهد خود برای آینده افغانستان می دانیم”.افغانستان پانزدهمین کشور در سلسله کشورهایی قرار می گیرد که آمریکا از متحدان اصلی خود در خارج از سازمان ناتو خوانده است:)

نتیجه: امید وارم گستاخی نکرده باشم در هیچ کشوری شخص اول ویا رئیس جمهور با صراحت لهجه به شهروندان دروغ نمیگوید واذهان را بسوی بیراهه نمیبرد واما در افغانستان کاملا بر عکس است برضد آنچه سخن میگویند که در حال اجرای آن میباشند.یک روز قبل رئیس جمهور کشور های غربی که منظورش تبلیغات نیویورک تایمز وواشنگتن پست است را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد وگفت اینها میخواهند در کشور بمانند واما منی قهر مان ایشان را بیرون میکنم.اگر اینها باشند دیگر حالت اضطرار نیست وباید بطور عادی قصر ریاست جمهوری را ترک کند لذا بائیست غربیها بروند تا اوضاع متشنج وحالت اضطرار دست دهد تا همه صلاحیتها طبق قانون اساسی به رئیس جمهور منتقل وبعد با کمال میل امر ونهی کند. رئیس جمهور در حال علیه کشور های غربی سخن میگوید که دو روز بعدش کچکول سوال را بر گردن نموده به کانفرانس پولی توکیو شرکت میکند تا از ایشان پول طلب کند مگر میشود پول مفت ویا زور گرفت؟ نه خیر آنها پول میدهند واز ما حساب میخواهند که کدام عمل انسانی ملی ودموکراتیک را انجام داده ایم که باعث سعادت وارامش مردم شده باشد.

دوستان گرامی به تبلیغ فریب نخورید افغانستان به دلائل ذیل نمیتواند خودرا از غرب جدا ویا مخالف میلش حرکت کند.

1-امضای قرار داد استراتیزیک معنی اش همکاری های دراز مدت است که جناب حامد کرزی در نیمه شب ودر خلوت و وآرامش کامل برضا ورغبت خویش امضا کرده است ومجلس ملی افغانستان هم در روز روشن با اکثریت قاطع آرائ تائیدی واز طرف رئیس جمهور توشیح شده است.

2-     افغانستان رسما من حیث کشور مهم وبا ارزش برای امریکا خارج از پیمان ناتو اعلام شده که مایه افتخار رئیس جمهور ماست.

3-تعهد پرداخت بیش از چهار ملیارد دالار سالانه برای افغانستان نماد دیگری از متعهد بودن افغانستان به کشور های غربیست واما شعار های میان تهی جناب رئیس جمهور به منظور راضی نگهداشتن طالبان صورت گرفته که هیچ سودی ندارد.

4-حال همه میدانیم که سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل بخاطر ترجمه وتفسیر سخنان دور روز رئیس جمهور ماست که در جمع جرگه  صلح ملی جوانان  ایراد نمود وغرب را به مداخله وجنگ روانی علیه خود متهم کرد وفردایش سخن مهم بودن نزد آمریکا مطرح میشود. آنچه را که همه به آن باور دارند و میگویند در سیاست دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد در حال حاضر در افغانستان تعریف سیاست منافع است .