بیانیه شماره 5 : تظاهرات سرتاسری 14 جولای  روز حمایت از کارگران افغانی در ایران

دوستان گرامی ضمن تشکر از حمایت فعالانه و قابل تقدیری  که در حمایت از کارگران افغان بخرج دادید، همانطور که اطلاع دارید، شنبه 14 جولای، کمپین حمایت از کارگران افغان و فعالین کارگری در بند، با برگزاری همزمان تظاهرات در پنج شهر اروپائی (کلن، برلین، اسلو، بروکسل و استکهلم) و تورنتوی کانادا به اوج خود رسید. این تظاهرات در ادامه تجمعاتی بود که در یکی دو هفته قبل از آن در فرانکفورت، تورنتو و آمستردام به همین منظور برگزار شده  بود.

در کلن، طبق گزارش سازماندهنگان، شرکت صدها تن از ساکنین ایرانی و افغانی در این تظاهرات، ، آنرا به بزرگترین تظاهرات تاکنونی در سالهای اخیر در این شهر تبدیل کرد. در مجموع بیش از 45 سازمان و گروه ایرانی و افغانی با صدور بیانیه های حمایتی در این کمپین شرکت جستند. قسمت اعظم نهادهای کارگری در داخل نیز با دادن بیانیه خود را در کنار کارگران افغان قرار دادند. این تجمعات که همگی به همت گروه ها و سازمانها و عناصر چپ و مدافع طبقه کارگر و زنان انجام گرفت یک واقعیت دیگر را نیز به نمایش گذارد. اینکه دفاع از یک امر کارگری همه گروه ها و سازمانهای چپ و مدافع کارگری را علیرغم تفاوت دیدگاه ها در کنار هم قرار داد و نشان داد که اتحاد عمل گروه ها و سازمانهای چپ و مترقی نه در اطاق های کنفرانس، بلکه در میدان عمل و مبارزه امکان پذیر است.

مهمتر اینکه این تظاهرات در محیط مسموم و نژادپرستانه ای که جمهوری اسلامی در همدستی با ناسیونالیسم شوم و نژادپرست ایرانی در اذهان عمومی بر علیه کارگر و مهاجر افغان بوجود اورده انجام گرفت و از اینرو ارزشی فراتر از یک حمایت ساده و انسانی داشت و بواقع مشت محکمی بر دهان هرزه گو و نژادپرست جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی و تجلی عملی انترناسیونالیسم کارگری و همبستگی میان ایرانیان و افغانی ها بود. از همه مهمتر اینکه، شاید برای اولین بار، ارتباط عملی فعالانه، زنده و متقابلی را میان بخشی از طبقه کارگر و نیروهای حامی و مدافع آن بنمایش گذارد و  نوید بخش این گشت که شاید در آینده نیز بتوان با برپائی  کمپین های سراسری و وسیع تری از این نوع، نه تنها حمایت متحد نیروهای چپ و مترقی از حقوق انسانی و کارگری را در مقیاس وسیعتر از این محقق کرد، بلکه باین طریق موجبات همبستگی بیشتر اقشار کارگری در داخل و نیروهای سوسیالیست حامی ان در خارج را فراهم ساخت.

طبق اخبار رسیده از یزد، هر چند اوضاع آرامتر شده، ولی همچنان کارگران و خانواده هایشان جرات بیرون آمدن از خانه های خود را نداشته و از لحاظ مواد غذائی بسختی در مضیقه قرار دارند. در یک مورد نیز  یک گروه کارگری افغانی که قصد مهاجرت به پاکستان از طریق بلوچستان را داشته اند در مسیر راه توسط یک دسته از ارازل و اوباش شخصی متوقف و اموال و وسائل آنها تماما از آنها گرفته و بحال خود رها شده اند.

       به امید برپائی صف متحد و یکپارچه حمایت کارگری در خارج از کشور

سیامک ستوده 16 جولای 2012

 

گلچین فشرده ای از تظاهرات حمایتی در 6 شهر بزرگ در 14 جولای روز حمایت از کارگران افغان

تظاهرات در شهرهای مختلف 4 دقیقه
http://www.youtube.com/watch?v=lUq4Q97KYrQ

تورنتو- عکس
http://youtu.be/kBPvrFgDBG4