دوست گرامی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم :

احترامانه به اطلاع شما رسانیده می شود  کتاب( افغانستان آماجگاه فتنه ها وآسیب ها) را  روز سه شنبه 21 سنبله 1391 مطابق به 11 سپتمبر 2012  هفته جاری از کتاب فروشی های ذیل در شهر کابل بدست آورده می توانید ، 1 انتشارات رسالت کابل شهر نو چهاراهی انصاری نبش سرک اول کلوله پشته ،

2 انتشارات مستقبل سرک سیلو روبروی بلاک های شاداب ظفر کوته سنگی ، 3 انتشارات سعید آدرس ابتدای جاده آسمایی ،4 انتشارات حقیقت آدرس چهاراهی مسعود مکرویان سوم مقابل کابل بانک جنب برشنا صبوری لابراتوار ، 5 دنیا کتاب و قرطاسیه فروشی آدرس کارته نو سرک دوم ،6 کتاب و قرطاسیه فروشی سخی الله آدرس مارکیت کارته نو کوچه 19 نزدک مسجد محمدی ،7 کتاب فروشی قنلدری آدرس خیر خانه لیسه مریم جوار جمشید رستورانت ،8 همچنان در کتاب فروشی نورمحمد و محمد داوود از پرچون فروشی های پل باغ عمومی نیز بدست آورده میتوانید قیمت کتاب در صفحه آن درج است دوستان گرامی   کتاب افغانستان آماجگاهی فتنه ها وآسیب ها اثر اینجانب احمد سعیدی بوده که از طرف مطبعه مسلکی افغان با قطع وصحافت زیبا چاپ گردیده .این کتاب که تر کش حوادث دردناک را با انگیزه وعوامل زایش وپیدایش عناصر وپدیده های مصیبت آفرین تاریخ کشور بصورت علمی ومنطقی مورد تحقیقی وارزیابی قرار داده هرورقش دفتری عبرتیست برای نسل های اینده که میتوانند در روشنی آن خطا های گذشتگان را تشخیص وراه خودرا از اقیانوس پر تلاطم حوادث وفتنه ها بسوی ساحل سعادت وپیروزی باز نمایند.بناءٌ این کتاب را از لحاظ محتوا میتوان عبرتنامه نیز نامگذاری کرد واگر کسی از اشتباهات گذشته نیاموزد وپند نگیرد سخت در لجنزار خود خواهی وجهالت فرو رفته است. اینجانب که دو سال تمام عمر را در تتبع ونگاترش متن این کتاب صرف نموده از همکاری های معنوی ومادی دانشمندان وفر هنگیان همکار وهمطراز خویش نیز سپاس گزارم اگر در فروش کتاب کدام تخلف صورت گیرد دوستان می توانند با این تیلفون و ایمیل آدرس با من در تماس شوند 0788101001    asaeedi48@yahoo.com