خفاشان سیاه دل دست از تهدیدم بر دارید : «احمد سعیدی »

  بعد از انتشار کتاب جدید من تحت عنوان ( افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیبها ) تعداد از  مزدوران معلوم الحال استخبارات پاكستان مي خواهند با تهديد  من را به سکوت و یا ترك وطن مجبور سازند آنهم سکوت در برابر لشکر سیاه جهل ووحشت، سکوت در برابر ظلم استبداد بی عدالتی و در برابر  تجاوز پنهان و آشكار استخبارات  دشمن قسم خورده مردم افغانستان که هر روز پنجه خونینش گلوی ملت مارا می فشارد وقلب هارا نشانه میرود. و راکت بارانش همه روزه در ولایت کنر ادامه دارد از انتحار و انفجار آفرینی هایش همه آگاه اند سکوت در برابر فساد های مالی واخلاقی وبالأاخیره خموشی در برابر در ترفند های الحاق افغانستان به دشمنان سیه دل يعني پاكستان زیر نام  آوردن صلح و مصالحه  خطاب من به مزدوران مزد گیر کشور پاكستان اين است

اگر در داخل افغانستان مشغول مزدوری و جاسوسی با پاکستان اید  يا در اسلام آباد و پشاور کراچی لاهور و کویته  من مرد نیستم که از شما شغالان هراسی داشته باشم . شما خفاشان سنگ دل ومزدور بيگانه باور داشته باشيد كه من هرگز و هرگز خاموش وخفه نمیشوم هرگز سکوت نخواهم کرد و من زندگی را نه برای خود نه بلکه برای سر بلندی  مردم افغانستان سعادت وآزادی کشورم وقف کرده ام. ومن نمی هراسم از نگاه های تیز دشمنان وتر فندهای های بزدلانه های اجیران ودست نشانده های مزدوران این وآن. که هر روز برایم تیلفون میکنند با نشاندادن کارت از ارگان های امنیتی کشور هر روز خانه ام را دقلباب نموده برایم توصیه میکنند متوجه امنیت خود باشید ما نیز حسب انجام وظیفه از دور و نزدیک  متوجه امنیت شما هستیم اما باور دارم با فکر طفلانه که دارند با این شیوه میخواهند من را بترسانند  مگر نمیدانند که من  تمام نشیب وفراز های زندگی گرم وسرد روز گار وخشک وتر این سر زمین را لمس وتجربه کرده ام.  حبس زنجیر و زولانه سبك دوشي از تمام وظايف دولتي را در این نظام  ديده ام بدنم آماج گلوله تفنگدارن بی فرهنگ به اجيران قرار گرفته اما تنها و تنها گناه بزرگ من این بوده که بار بار بدون پرده گفته ام نظامی گران پاکستان دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان اند  من همه سختی های روزگار را عبور کرده ام. آنانکه فکر میکنند با تهدید وارعاب فریاد آزادی خواهی فرزندان این سر زمین را خاموش میکنند کور خوانده اند. دوستان گرامی: درین روز ها انواع تهدید ها و اهانت بمن رسیده است یقین کامل دارم همه این تهدید ها به زبان انگلیسی blackmail یعنی ترسانیدن من است ای کاش من مرد ترسیدن می بودم  ولی من اینهارا از مظاهر طبیعی زندگی یک مبارز كه مردم و وطن خود را دوست دارد میدانم من بشما اظهار ميدارم. و بار بار  فریاد میکشم که پاکستان بمثابه پلی در جهت نابود سازی افغانستان بکار رفته وحال میخواهد افغانستان را مزد شصت خود بگیرد. وپای کوبان محفل کثیف وشیطانی اسلام آباد و مزدوران معلوم الحال نظام موجود می خواهند  این سر زمین را بجوی براي پاكستان میفروشند وروزی فرار میکنند. دشمنان مردم افغانستان بدانند تا آخرین رمق حیات در داخل کشور میمانم هرگز و هرگز ترک وطن نخواهم کرد  و به مبارزه خویش در راه آزادی و عدالت  ادامه می دهم .

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.