پیام تسلیت : از ماریا دارو

 مرحوم  داکتر حنیف  بکتاش یک ضایعه  بزرگ  فرهنگی  ُ سیاسی در جامعه  افغانی بوده ُ فرهنگیان شهر  لندن و فرهنگیان  افغان را درسرتاسر جهان  متاثر  نموده  است ُ داکتر بکتاش یک شاعر  توانا  و یک سیاست دان  معروف  در مسایل  بغرنج  افغانستان  و غنمت  بزرگ  کشور  بودُ  با از دست  دادن  وی  خیلی  متاثر  گردیم  ُ بدین وسیله  مراتب  تسلیت  خویش را برای  خانواده  بکتاش  و بخصوص بانو مینه بکتاش  همکار عزیز و گرامی  که دریک  فضای با محبت  باوی در رادیوتلویزیون  همکارم بودمُ  تقدیم  میدارم. مینه بکتاش  مانند نامش  یک  همکار  با محبت  ومهربان  بود ُ  مینه  عزیز  همه  فرهنگیان  و خودم  در  این  اندوه با شما  غم  شریک  هستیم . از  خداوند برای همه بازماندگان  خانواده  بکتاش  صبر جمیل  و برای  بکتاش  فردوس  برین  آرزو  میبرم.