نظر سنجی ـ ابتکار سایت اخبار افغانستان : فرستنده امان معاشر خبرنگار آزاد

 نظر سنجی یکی از پدیده هایی مروج است در گسترهء بستر دموکراسی که از سالیان متمادی، در مقاطع ویژه زمانی و مکانی در کشور های پیشرفتهء مختلف جهان صورت میپذیرد. درین فرایند، کمیتی از مردم، در مورد موضوع و یا مطلب مشخصی نظر  خود را ارایه میدارند.خوشبختانه در مدت چند سال اخیر جناب محترم دکتر سلیم مجاز که گردانندهء سایت وزین اخبار افغانستان میباشند، در موارد و مسایل مختلف نیز به این ابتکار دست یازیده اند. که این خود نمایانگر آغاز تمرین و آگاهی از نوعی دموکراسی شمرده میشود. هرچند این نظر سنجی ها تواءم با کمبودی ها و اشکالات تخنیکی میباشد (که تا اکنون رفع آن چنانکه محترم دکتر مجاز خود برآن اذعان داشته اند، میسر نشده).

اما راه اندازی و پیشبرد  نظر سنجی ها، راه را برای ورود و آشنایی و تمرین و توسعهء کاربرد ازین گونه ژست های دموکراسی برای هموطنان، تارنماهای مربوط به مردم افغانستان و سایر موءسسات تحقیقاتی و پژوهشی در داخل کشور هموار و مساعد  میسازد.

در آخرین نظرسنجی ایکه سایت وزین اخبار افغانستان در مورد بزرگترین نویسندگان دانشمند معاصر افغانستان و بهترین نویسندگان در عرصه ادبیات راه اندازی نموده است، نتایج گروپ اول نظر سنجی چنین اعلام شد:

نتیجه دور اول و گروپ اول نظر سنجی ما در مورد بزرگترین نویسندگان دانشمند معاصر افغانستانکاربران سایت اخبار افغانستان ،از جمله بزرگترین نویسندگان دانشمند که توسط سایت ما انتخاب شده بودند ، سه شخصیت را به ترتیب ذیل به حیث ، بهترین ها تشخیص دادند :

۱ – محمد عالم افتخار

۲- جنرال نبی عظیمی 

۳- داکتر اکرم عثمان 

نظر سنجی دوم ،گروپ دوم نویسندگان دانشمند معاصر افغانستان که همین اکنون ادامه دارد به شکل زیر نتایجی ازان بدست آمده است:

 

از جمله نویسندگان دانشمند ذیل ، به نظرشما ، کدام ها ، بهترین ها استند ؟داکتر محی الدین مهدی 1.61%  (1 votes) 

 علی پیام 1.61%  (1 votes) 

 

 داکتر ظاهر طنین 11.29%  (7 votes) 

 

 داکتر سید اکبر زیوری 1.61%  (1 votes) 

 

 استاد صباح 32.26%  (20 votes) 

 

 داکتر واسع عظیمی خاکستر 6.45%  (4 votes) 

 

 فرید سیاوش 0%  (0 votes) 

 

 داکتر حمید روغ 6.45%  (4 votes) 

 

 نصیر مهرین 4.84%  (3 votes) 

 

 رزاق مامون 11.29%  (7 votes) 

 

 احمد سعیدی 6.45%  (4 votes) 

 

 عبدالله نا یبی 3.23%  (2 votes 

عزیز آریانفر 9.68%  (6 votes) 

خواجه بشیر احمد انصاری 3.23%  (2 votes) 

 Total Votes: 62

Comments (0)Return To PollCreate Your Own Poll

 

 

 

همچنان نظر سنجی ای در مورد بهترین نویسندگان کشور در عرصهء ادبیات نیز به شکل زیر راه اندازی شده است که ادامه دارد:

ازجمله شعرا ، نویسندگان آثار ادبی و داستان نویسان ذیل ، کدام ها بهتر از دیگرانند؟ازجمله شعرا ، نویسندگان آثار ادبی و داستان نویسان ذیل ، کدام ها بهتر از دیگرانند؟

حمیرا نگهت دستگیر زاده 5.63%  (9 votes)

 

پرتو نادری 3.13%  (5 votes)

 

دکتر اسداله حبیب 15.63%  (25 votes)

 

ببرک ارغند 6.25%  (10 votes)

 

قدیر حبیب 6.25%  (10 votes)

 

واصف باختری 18.13%  (29 votes)

 

سلیمان لایق 16.88%  (27 votes)

 

بارق شفیعی 8.13%  (13 votes)

 

رهنورد زریاب 11.25%  (18 votes)

 

لطیف ناظمی 4.38%  (7 votes)

 

کاظم کاظمی 4.38%  (7 votes)

Total Votes: 160

Comments (0)Return To PollCreate Your Own Poll

 

(ساعت و تاریخ ثبت آرا ذکر شود)

14:00,08.10.2012