توجه قابل قدر به یک ورزشکار کشور:‌نوشته از عبدالکریم فهیمی دانشجو در دانشگاه پیام نور- کابل، افغانستان

 

 محترم معلم باطور آمر المپیک جوزجان که در سانحهء ترافیکی 18 اکتوبر به طرز فجیعی مجروح و دچار شکستگی استخوانهای متعدد شده بود؛ امروز برای ادامه تداوی به کشور ترکیه فرستاده شد.این امر به اثر مساعی محمد عالم ساعی والی جوان جوزجان و همکاری و تفاهم تیم پی آر تی کشور ترکیه مقیم شبرغان متحقق گردید و گفته میشود که شرایط تداوی معلم باطور آمر آلمپیک جوزجان بطور رایگان و مجانی از طریق تیم پی آرتی مقیم کشور دوست ترکیه مساعد گردیده است. با اینکه مشکل است آمر المپیک جوزجان دو باره تندرستی اولی خود را باز یابد ولی این خبر و توجهات سازنده مسئولین و دوستان بین المللی در مورد میتواند برای ورزشکاران و ورزش دوستان کشور مایه خوشی و امتنان باشد.

گفتنی است که  روز ۵ شنبه تاریخ ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۲ به تعداد بیشتر از ۶۰ تن از ورزشکاران و علاقمندان ورزش بالاخص بازی فوتبال بخاطر تشویق تیم البرز که تشکلی از تیم های صفحات شمال محسوب میشد سوار بر یک عراده بس ۴۰۴ راهی کابل شدند به امید اینکه قهرمانی لیک برتر فوتبال را نصیب گردند.اما ساعت ۸ شام خبری وحشتناک و تراژیک شنیده میشود که ملی بس ۴۰۴ با یک عراده تانکر نفتی در جاده شبرغان ـ مزار تصادم نموده است و در نتیجه ۹ تن از راکبان آرزومند صلح و ورزش جان باختند و بیشتر از ۵۰ تن دیگر مجروح گردیدند. معلم باتور آمر المپیک طی این سانحه بالاترین حد جراحات و کسور استخوان و ضایعات خون وغیره را متحمل میشود. و متأسفانه تا سه روز دیگر موفق نمیشود به دوکتور و درمان لازمی برسد و پس از آن با تلاش پیگیر محمد عالم ساعی والی جوزجان و رییس عمومی آمپیک کشور توسط شفاخانه جرمنی ها مقیم مزار شریف داخل بستر گردیده و طی چندین عملیات پیهم با عالمی از سیخ و آهن بدنش استقامت داده میشود؛ اما این صرف آغازی برای تداوی های ممکن میباشد. در تصویر آمر المپیک جوزجان را در تخت شفاخانه ملکی شبرغان می بینید که چندین روز را پس از خروج از شفاخانه جرمنی ها؛ همین جا و در همین حالت منتظر دسترسی به خدمات صحی بالاتر گذشتانده است که خوشبختانه امروز جمعه به تاریخ10 قوس 1391 مطابق 30 نومبر 2012 با تلاش خستگی ناپذیر محمد عالم ساعی والی جوزجان در زمینه با موفقیت همراه شده و او همراه با یک داکتر )همراه( و فرزندش الغ بیک (پایواز) روانهء ترکیه گردید. ورزشکاران و جوانان  شبرغان بالاخص خانوادهء آمر آمپیک جوزجان تلاش  خستگی ناپذیر محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان را تقدیر و تمجید نموده، موفقیت را برایشان خواهان است.