بخاطر افشار سوخته

لطفاٌ این  ویدیو را  تماشاه نماید  یک آهنگ  خیلی  زیبا ست  که بیانگر  واقعیت های  تلخ  مردم  افشار  در زمان  مجاهدین   میباشد.

ویدیو  از  فیسبوک  گرفته شده  است.

 http://www.facebook.com/photo.php?v=582158115145411&set=vb.190986144294328&type=2&theater