کودکان آینده ساز و داکتر احمد ناصر سرمست: نوشته از ماریا دارو

    در  کشور  جنگ  زده  ما در کنار  همه  تشویشها  آمید واری  های  دیگر  هم  وجود  دارد ُ هرگاه  جای  تفنگ  از سلاح علم ودانش  و تقویه  هنر و فرهنگ کار گرفته شود ُ برای  انکشاف  این  بخش  بزرگ  و قابل  افتخار کار  صورت گیریدُ به  یقین  جهان چهره دیگر  از  افغانستان  جنگزده را تماشاه  خواهند کرد.  خردمردانی بکار است  که ذهنیت  کودکان و جوانان را  در این  راستا  تشویق و تربیت  بدهد  . همانطوریکه  استاد سلیم سرمست  در گذشته  هنر موسیقی وطن ماُ  صاحب  نام  و نشان  قابل  افتخار  بودند امروز  ما شاهد فرزندش  ارجمندش هستیم  که قدمهای  پدرش را  تعقیب  میدارد  و هنر  افغانستان را  به جهان  از طریق  تربیت  کودکان ی  که  جاهلان  بی فرهنگ  پدر  ُ مادر  و زندگی  شان را  گرفتند و آنها را روانه پرورشگاه کردند  ُ اما داکتر ناصر سرمست  همان کودکان را که بیشترین  صدمه را  درزمان جنگ  دیده اند  و بیشتر  از دیگران  نیاز به  پرورش  و نوازش  روحی دارنددر انستیتوت  موسیقی  جمع  کرده  است تا آیند  افغانستان را از  طریق  هنرنمایی  در ستیج  جهانی  معرفی  بدارند … و به  جهان نشان بدهند  که افغانها  تنها به  سلاح  جهت  کشتار  ومنازعه  متوسل  نیستند  بلکه  هنر و  علم ودانش  را نیز  دوست دارند … باید برای  این  نورسته  ها زمینه  مساعد  گردد تا در دامان زیبای  مادر وطن شگوفان گردند  و راه شان را  نسل  آینده  تعقیب  نمایند و سلاح زنگ  زده و نفرین شده را  از  وطن  دور  افگنند.  برای  داکتر سرمست این موقفیت بزرگ را تبریک  وتهنیت  گفته و برای  کودکان و نوجوانان  در کنار  تبریکات صمیمانه آینده درخشان  آرزو میدارم. همیشه موفق  وکامگار باشند.
برای  شنیدن  کنسرت  در  کنیدی  سنتر  بالای  لینگ  فشار  دهید  و تماشاه بدارید.

 http://www.kennedy-center.org/explorer/videos/?id=M5339