اعتراض سرتاسری افغان ها بتاریخ 19 اپریل 2013 :سلیمان کبیر نوری

 پس ازکشتار هدفمند و بیرحمانه هزاره ها درشهر کویته؛ به سلسله مداخلات آشکار جرنیل ها و کرنیل های پاکستانی، حملات مستقیم راکتی پاکستان به خاک افغانستان سر از روز دوشنبهء گذشته از سر گرفته شد.  طبق اظهارات والی ولایت کنر(سید فضل الله وحیدی) به روزنامه ماندگار، ولسوالی های دانگام  و سر کانو به روز دو شنبه و سه شنبه تحت حملات موشکی از آن سوی مرز قرار گرفت. از جانب دیگر، وزارت امور خارجه دولت افغانستان با نشر تازه ترین اعلامیه آشکارا و صریح، پاکستان را متهم کرده که از طریق گروه های نیابتی مسلح خود در صدد تسلط و کنترول درافغانستان است.

در همین حال با در نظرداشت انبوه مداخلات خشن و خونین و افغانستان برباد کن پاکستان و خصوصاً سازمان جهنمی استخبارات نظامی آن کشور(آی. اِس. آی.) افغان های وطندوست، صلحخواه و عدالت جو مصمم استند که در برابر سفارت های پاکستان در سراسر جهان تجمع نموده و پروتست و اعتراض ملی خود را علیه مداخلات آشکارا و اثبات شده پاکستان به نمایش بگذارند. لطفاً توضیحات را در ویدیو ببینید و بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=EiFfP8Jl