تجلیل از روزخجستۀ مادر در بریتش کلمبیا – کانادا

 mom pic     به ابتکار انجمن فرهنگی (اتن) روز25 ماه می 2013محفل شانداری  به مناسبت روز  خجسته مادر درهوتل پلازا ناحیه کوکتلام مربوط  بریتش کلمبیا برگزار گردید .   در محفل بعد از انکه گردانندگان پرو گرام را به حاضرین معرفی نمود،ژورنالست وبانوی سخن سلما “فرخاری” با صدای دلنشین شعر انتخابی اش از شاعر معاصر کشور ما اسماعیل خراسانپور تحت عنوان ( مادر)  و شعر انتخابی  فعال فرهنگی همایون ایشان  از سروده های سرود پرداز با قریحه خلیل حیفی (در اعزا مادر   ) رابه خوانش گرفت  که دران افریده های بزرگ و ژرف مادر بیان شده بود 


سپس فعال فرهنگی خانم شهناز “قیومی” رئیس انحمن (افغان کانادا برای تغییر)  ضمن سپاس از جوانان  انجمن فرهنگی (اتن )در رابطه ،مسایل حیات مادران را به بحث گرفته رسیدگی به مقام بلند انرا وجیبه ما دانست.

متعاقبآ مهمانان برنامه :نجیبه احمد زی از فعالان مؤسسۀکوواب،زهره اریامیان از دوستان ایرانی شعر  و نویشته  ادبی خود را بخوانش گرفتند که با کف زدنها بدرقه گردید.

در این پروگرام در حالیکه زیباترین گلواژه ای “مادر روزت مبارک” بر لبان  مجریان برنامه محترمین: :شهیر وصال ،داوود ایشان و شمس صدیقی  می شگفت، این هاله مقدس با طراوت و شادابی همراه با اهدای شاخه های گل به مادران  ازسبد گل که بر پشت سر جوانان حمل شده بود خوش امدید گویان چون نماد مهر و عواطف  مجلس را اراست.

دو طفل خورد سال سیمنه جان ایشان و اریان جان ایشان که لباسهای افغانی شانرا پوشیده بودندروز مادر را تبریک گفته با خواندن شعر و اهنگ از سروده های جواد غازیار که به زبان انگلیسی امیخته بودند خواند  طرف استقبال مادران قرار گرفت.
در جریان برنامه لباسهای افغانی مربوط به اقوام مختلف افغانستان  تحت رهبری خانم  شیلا جان ایشان و بلوز های که روی شان اهنگ های احمد ظاهر توسط جوانان حکاکی شده بود با پخش اواز احمد ظاهر به نمایش گذاشته شد که با شور زایدالوصف  حاضرین تماشاه نمودند. دراین محفل  از مادران و بانوان گرامی محترمان : شهناز قیومی ،شیلا ایشان ،لیلا اختری، شفیقه نورزی و نجیبه احمد زی  که در فعالیت های فرهنگی و احتماعی افغانها سهم فعال داشتند با اهدای تحایف از طرف انجمن فرهنگی (اتن) قدر دانی شد. محفل با اجرای کنسرت توسط هنر مند پر اوازه تیمور شاه نوری که از شهر ترانتو دعوت گردیده بود در اوج سرور و شادمانی در نیمه های شب پایان یافت.
یک منبع مسؤول در ضمن انکه از تمایل ضعیف عده ی  هموطنان که برای دیدار پر فروغ مادران در محفل گرامی داشت روز مادر نیامدند، اظهار تاسف نموده گفت: درین محفل چهارصدتن مهمانان از انجمن های افغانی ،ایرانی ،هندی و مهمانان ویزه از شهر سادل امریکا اشتراک نموده بودند.

گزارشگر :ایمان

  mom #3mpm # 2

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.