وصلت سلطنتی شاهزادگان افغانستان و مصر..نُوال ظاهر نوه محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان با محمد علی نوه ملک فاروق آخرین پادشاه مصر عروسی کرد. موضوعات مرتبط گزارش و تحلیل، فرهنگ افغانستان این نخستین ازدواج یک عضو خانواده شاه سابق افغانستان با یک عضو خانواده سلطنتی غیر افغان است.

130830083036_the_first_afghan_egypt_loyal_wedding_624x351_bbc
http://www.bbc.co.uk
برای  دیدن فوتوها  و مطالعه بیشتر  درباره  عروسی  نوه  محمد ظاهر شاه به صفحه  بی بی سی  فارسی  مراجعه  نماید .