آهنگ زیبا و بسیار تراژید از پاینده محمد منگل

اگر اففانستان و مردم خود را دوست دارید همرای دوستانتان شریک سازید
که افغانستان او د خپل خلکو سره دی مینه ده نور له خپل ملګرو سره شریک یی کړی
مدت زمان: 3:02