درمورد شیطنت اقای امیری: نجیبه آرش

 287gnl1  هر انسان آزاد در تعین سر نوشت سیاسی و اجتماعی خود آزادانه تصمیم میګیرد۰ همانطور من نیز اراده مستقل و آزاد  داشتم که در دوران تحصیللات عالی بخاطر احقاق حقوق زنان زحمت کش کشورم افغانستان مبارزه را آغاز نمودم بعد به عضویت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان پذیرفته شدم،درآن زمان بیشترین فعالیتم را کار در میان زنان در بر داشت و بعد از فراغت از تحصیل وظیفه ام معلم  در بر خی از مکاتب شهر کابل بوده، نا ګفته نماند در جریان تحصیل برخی از محصلین مرا نجیبه سرسفید یادمی کردند برایم حساسیت بر انګیز نبوده زیراکه  از طفولیت یک قسمت موی ,سرم سفید بوده است، اما نزد دوستانم به نجیبه وینوس معرفت داشتم،بعد از ازدواج ام نجیبه آرش  تخلصم تغیریافت، تا امروز بهمین نام  مرا خطاب مینمایندو به تمام اسناد ها نام فعلیه ام درج است۰ آقای امیری شریک دروغ ګو شما به معرفی نام و تخلص اشخاص منجمله اینجانب موفق بوده پس چرا از آدرس من ابا ورزیده است؟

امیری! تراجنون سیاسی تب آلود ساخته که به هر طرف دست می اندازی ودهن باز میکنی، در حالی که وطن در آتش جنګ میسوزد،در وطن خون ها جاری است، مردم اعم از زن ومرد و اطفال با پاهای برهنه هر طرف سرګردان هستند واز جنګ خسته شدند دشمنان داخلی ومنطقه  آرامش را در کشور ما برهم زده و تخم نفاق و دشمنی را بین ملیت ها ،اقوام و قبایل توسعه میدهند،ثروت و دارایی های کشور ما توسط دزدان و باند های مافیایی غارت میګردد۰

هر روز بلا انقطاع آدم ربایی، تجاوز جنسی به زنان دختران و اطفال خورد سن و انواع فساد دیګر ادامه دارد و از طریق رسانه های جمعی انعکاس می یابد،آیا دوام این حالات تن تان را نمیلرزاند؟ البته که همین طور است، چراکه احساس تان نسبت مردم  آواره و در بدر کشور تان مرده است ،شما صرف یک وظیفه دارید ،تبلیغات و پروپاګند علیه نیرو های مترقی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها به انظار مردم، حتی در دوران تحصیل تان به پوهنتون با همرزمان ماووستی(شعله جاوید) تان  فعالیت های  خصمانه را علیه نیرو های مترقی کشور که آن وقت بنام حسن  سیغانی یاد میشدید تجربه نمودید ودر فعلیت های تان  از هر وسیله و شیوه های نا درست حتی نا سزاګویی  استفاده نمودید، امروز با تغیر چهره در ذهن مردم زهر می پاشید

به هر رنګی که خواهی جامه می پوش             من از طرز خرامت می شناسم

آقای امیری ! هر  قدر شکل و قیافه خود را عوض نمایید و یا مثل کپک سر خود را زیر خس و خاشاک پنهان نمایید مردم از بیرون شما را می بینند،درستی  و نا درستی عمل و ګفتار تان را تشخیص می نمایند و بخصوص با جوانان که در دوره تحصیل یکجا بودید قسمتی   از  مردم شهر کابل با شما آشنایی داشته که هویت تان از آنها پوشیده نیست۰ هموطنان عزیز بیاید توضیحات امیری در قسمت اعمال وحشیانه  حفیظ اله امین و باند خون آشامش را که با پرچمی ها در یک زمان معین ویک سان متهم به جرم وجنایت نموده بررسی نماییم۰

وقتیکه من نجیبه آرش از شهر کابل به شبرغان نقل مکان نمودم در آنجا با شوهرم به یک مکتب وظیفه معلمی را پیش میبردیم، چند سال بعد حادثه ۷ ثور ۱۳۵۷ به وقوع پیوست،حاکمیت سردار محمد داود سقوط کرد و قدرت به حزب دیموکراتیک خلق افغانستان انتقال یافت۰ هنوز چند ماه محدود نګذشته بود که رهبران پرچمی ها را به حیث سفیر در کشور های مختلف تبعید نمودند، بهمین ارتباط صدای اعتراض پرچمی ها بلندشد۰  حفیظ اله امین و باند تبهکارش چاره ی نداشت جز اینکه معترضین را سر کوب نماید، همین طور هم شد که هزاران پرچمی را به زندان پل چرخی و زندان های ولایات محبوس ساختند و بشتر از دو نیم هزار پرچمی را به شهادت رساندند جهت معلومات دقیق به ویب سایت های سپیده دم ، ویبسایت وطندارومشعل و سایر سایتهای افغانی مراجعه فرمایید۰ به سلسله جنایات حفیظ اله امین  یک ګروپ فعالین باند خویش را از کابل  به ولایت جوزجان در شهر شبرغان فرستادند تا که ولایت جوزجان را مستقیما در اختیارداشته باشند،در راس ګروپ متذکره بشیر بشریاربحیث والی ولایت معرفی شد۰ ابتدا آنها  با پرچمی ها آشنایی نداشتند،محل کار و محل اقامت پرچمی ها را نمی فهمیدند۰ ګروپ حفیظ اله امین به دستور مرکز همکاری ماویستها (شعله جاوید) راجهت دستګیری پرچمی ها در سطح ولایت و شهر شبرغان جلب نمودند، ګروپ شعله ی ها به سر کرده ګی یار محمد مسلحه با کلاشینکوف ها در محل کار وبه خانه های شان شب و روز دوامدار یورش برده آنها را دسته دسته به زندان انتقال دادند که از آن جمله من و شوهرم را نیز  به زندان افګندند همچنان طفل چهار ساله  ام نیز یکجا با من زندانی بود۰ وقتی که طفلم را مادر کلان پدری اش به خانه برد چند روز بعد یک ګروپ از دختران و زنان طور مسلحه هفت شبانه روز مرا بیدار خوابی دادند که شکنجه طاقت فرسا بود ،سرانجام بدون اثبات جرم شرمسار اطاقم را ترک ګفتند از اثر بیدار خوابی ها به تکلیف اعصاب مصاب شده و مو هایم ریخت، این اعمال شنیع نی تنها در ولایت جوزجان بلکه در سر تا سر کشور ما افغانستان به همکاری شعله جاویدی ها انجام پذیرفته بدین وسیله وحشت و ترس را بین مردم ایجاد نمودنددقیقا شورش ها از همین جا در نقاط مختلف کشور آغاز ګردید۰

 آقای امیری متوجه شده باشید جنایت کاران کی ها بوده وچه تعریفی از آنها دارید؟  به نظر شما پرچمی ها یا ماویست های  ( شعله جاوید) ۰؟

آقای امیری شما به اصطلاح  مدافع حقوق  بشر از واقعیت ها چشم پت عبور نمودید، باساس عقده های قبلی ماویستی(شعله جاویدی) تان  از طریق تلویزیون اریانایی آقای مسکین یار هیا هو را برپا کردید۰ من شما را توصیه می نمایم کمی به حال بیایید، وخود را به جنجال نیاندازید همچنان یک تعداد زنان  شریف و پا ک طینت از آن جمله این جانب نجیبه آرش را متهم به جنایت نمودید۰ این ادعا ی که کردید روی کدام اسنادومدارک و کدام شاهد عین ی بوده؟  اګر وجود داشته باشد لطفا ارایه نمایید۰ من معتقدم هیچ وجدان بیدار، هیچ وطنپرست وهیچ روشنفکر صادق واقف از حوادث ګذشته،پروپاګند های میان تهی شما را با ور نخواهند کرد۰

آقای امیری! به آن عده زنانی که افتخار عضویت سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان  را داشتند و یا هوا خواه آن سازمان بودندکه بخاطر تشکل، روشنګری و خدمت به زنان ستمدیده کشورما افغانستان   از هبچګونه سعی و تلاش دریغ نکردند شمابا بستن اتهامات نا روا به انان و به حیثیت و شرافت آنان اتک حرمت نمودید ، انهارا جنایت کار خطاب کردید۰ بشنوید دروغ شاخدار شما راافشانمایم۰ ګفتید که « یکی از پرچمی که نامش ګرفته نمیشود ګویا وی لیست جنایت کاران پرچمی را به ما سپرده است» مبارک باشد شریک جدید تان!

ببینیم چه تعداد لیست را شما تهیه کردید و چه تعداد شامل لیست را شریک تان لطف کرده مطالعه مینمایم۰ این را هم میپذیرم تعداد را که شریک تان تهیه نموده باور دارم اما آن تعدادی را که شما در لیست سیاه تان ګرفتید هویت شان بمن خوب معلوم است۰ایشان شانه به شانه من برای آزاد ی  زنان درد دیده افغان مبارزه نموده اند ۰  خانم نسیمه جان،خانم مسسوده جان و خانم شکریه جان خواهران مرحوم ظریف اچکزی که باجه شما بوده  که از قبل با ایشان اختلافات وکشیده ګی خانواده ګی داشتید۰ انګیزه صرف همین استکه عقده های دیرینه تان را ترکاندید اګر مرحوم ظریف اچک زی در قید حیات میبود با وی چه میکردید۰ همچنان  در رابطه به شخصیت خود شما اندک مکث نمایم اینکه در طی زندګی بی ارزش تان سه بار ازدواج نمودید۰ اولی با خانم راضیه خاشنه مرحوم ظریف اچک زی که توسط خود شما شامل لیست ګردیده است۰ خانم راضیه یک زن با شخصیت و قابل احترام می باشد زیرا وی باوصف مریض اش فاکولته های ادبیات و  حقوق را به پایان رسانیده ،  موصوف به شما چهار فرزند دختر به دنیا آورده است، اما شما با آنها چه کردید ؟  ایشان نسبت معلولیت فعلا به ویلچیر راه میرود وی را با فرزندان شان رها کردید۰ قرار شایعات خانم دومی را نیز طلاق دادید باخانم سومی اذدواج کردید. این را میګویند نقض حقوق بشر ! شما دو خانم را با چهار فرزند بد بخت وبی سرنوشت ساختید۰خشونت علیه زنان وکودکان جنایت علیه بشریت است.میدانید یا نی ؟؟