جهان از نظر تمدن بکجا رسیده است و مردم ما در چه خرافات گرفتار اند ُ این ملا های بی دین از استخوان مردم هم روغن میکشند.

i487514_4958188035742_1153425793_s

گزارش ویژه تلویزیون1 بگونه‌ی تکان دهنده‌ی نشان می‌دهد که چگونه ملای تایمنی و آغای تایمنی دو ملای مشهور در شهرکابل, طبقه ی کم سواد جامعه به ویژه دختران و بانوان جوان را به بهانه های بخت‌گشایی ، رسیدن به عاشق و ریشه کن ساختن سرطان بازی میدهند. و از آنها پول دریافت می کنند.

گزارش: مختار پدر، تلویزیون 1

دوستان عزیز این گزارش را با همه ی دوستان خود شریک سازید، تا این افراد فریب کار و مکروب جامعه که بنام “ملای تایمنی” و “آغای تایمنی” مشهور هستند، برای اصلاح جامعه از سوی دولت افغانستان بازداشت شوند

اغفال دختران و بانوان از سوی برخی افراد بنام ملا در شهر کابل

گزارش ویژه تلویزیون1 بگونه‌ی تکان دهنده‌ی نشان می‌دهد که چگونه ملای تایمنی و آغای تایمنی دو ملای مشهور در شهرکابل, طبقه ی کم سواد جامعه به ویژه دختران و بانوان جوان را به بهانه های بخت‌گشایی ، رسیدن به عاشق و ریشه کن ساختن سرطان بازی میدهند. و از آنها پول دریافت می کنند. گزارش: مختار پدر، تلویزیون 1 Haris Jamalzada دوستان عزیز این گزارش را با همه ی دوستان خود شریک سازید، تا این افراد فریب کار و مکروب جامعه که بنام “ملای تایمنی” و “آغای تایمنی” مشهور هستند، برای اصلاح جامعه از سوی دولت افغانستان بازداشت شوند.

برای  دیدن  ویدیو  لطفا بالای  نوشته  آبی  فشار  دهید