تامین عدالت و احترام به مقام زنان را در افغانستان از دیدن این ویدیو برداشت نماید .

برای  تماشای  این  کلپ بالای  نوشته  آبی  فشار  دهید  

جنبش قیام علیه پاکستان

وقتی خانم هشتاد ساله که پیچه سفیدش را نشان میدهد و از دولت جنایتکار و خاین میخواهد که اپ‌را عفو دیگر‌نتوانستم‌جلو اشکهایم را بگیرم. خدایا ما رذ به جرم کدام گناه اینقدر عذاب میدهی 

دوستان لطفاً این خبر را ببینید و در باره کرزی یک چیزی بنویسید که دلم ترقید ( ترکید ) کرزی بیناموس و نوکر -آی اس آی – برادران حرامی خود را که با کمربند های انتحاری دستگیر شده اند از زندان رها میکند ولی یک زن هشتاد ساله را نه