غنی احمد زی را؛ کی ها و چرا “دومین مرد متفکر دنیا” ساختند؟! (☺اسناد سخن می گویند☺)سلیمان کبیر نوری

   slulaimankabirnooriخبر اعلام معرفی دومین مرد متفکر دنیا (جناب محترم داکتر صاحب اشرف غنی احمد زی) از طریق مطبوعات داخلی و بین المللی از نام سایت” پروسپکت مگزین” بصورت بسیار وسیع و گسترده به نشر رسید. من که برای بار اول  این خبر را شنیدم، از فرط خوشی مُژ مژه ای در زیر پوست بدنم احساس کرده و خواستم این مباهات و افتخار را به تمامی هموطنان تبریک عرض کرده و به همه ی جهانیان فریاد زنم. برای آنکه ما چنین متفکری داریم.

 اما روزی درد دل یکی از هموطنانم در مورد دومین مرد متفکر جـــهان را خواندم که نبشته بود : «پدې وروستیوکې د ښاغلی اشرف غني احمدزی په هکله ویل کیږي چې هغه د نړی دویم متفکر دۍ۰ په رښتیا سره دداسې یوه سترمتفکرسره ښايي چې په نړیواله کچه د سترو او وتلو سیاسي ، فرهنګي او پوځي څیرو سره راشه درشه او اړیکې ولري او د هغوسره ګډ کار وکړي۰ له همدې امله و چې کله یې په کال ۲۰۰۹ کې  دافغانستان ولسمشرۍ ته درسیدو په موخه د سیالۍ ډګرته راودانګل د خپل انتخاباتي کمپاین د ښې سمبالتیا لپاره یې مشهورامریکایي ستراتژیست جیمزکارویل  د سلاکار په توګه غوره کړ۰»

و در جای دگری میخوانیم که «ماڅو کاله مخکې یوه لیکنه چې سرلیک یې د عجایباتو تاټوبی و په ځینو ویب پانو کې خپره کړې وه او د ښاغلي احمدزي دې انتخاب زه په بشپړ ډول متیقین کړم چې په رښتیا سره افغانستان دعجایباتو ټاټوبی دۍ۰ بله خبره چې عجیبه بریښی داده چې د۲۰۰۹ کال د رسوایۍ څخه ډکو ټاکنو کې اشرف غني احمدزي په سلوکې درۍ رایې هم ترلاسه نکړې چې هغه په نشت کې  حسابیږي۰ داچې پدې پنځوکلونوکې ښاغلي احمدزي کوم داسې غوره کارکړی دۍ چې دخلکو په زړونوکې یې ځای موندلی وي او داځل ولس ده ته رایه ورکړي ماته څرګند نه دۍ۰».

درد دل این هموطن مان هم موجه و هم منطقی است. همانطوریکه محترم احمد زی حدود دو فیصد رأی را بدست آورده بود، پس در انتخابات کنونی از کجا ها الهام گرفته است تا خویشتن را بازهم کاندید پُست ریاست جمهوری نماید؟

 راستش احساس کنجکاوی من، زمانی به شناخت شخصیت بلند و علمی و اکادمیک و به ویژه امروز که جناب محترم اشرف غنی دومین مرد متفکر دنیا خوانده میشود! بالا گرفت؛ که ایشان منتصب به وظیفه ی سترگ و خطیری گردیدند. و آن توظیف به مسوولیت  تنظیم روند انتقال از نیروهای خارجی به نیرو های امنیتی دولت افغانستان بود که مسلماً در یک هماهنگی داخلی و بین المللی به ایشان محول گردید. ولی مشخصاً به طور تعیین کننده اینکه چه کسی این وظیفه ی سخت پر مسوولیت تاریخی را به ایشان تفویض کرد، تا چندی قبل تابویی بیش نبود.

ایشان زمانیکه به این وظیفه ی خطیر آغاز نمودند، دیدم که نیتنها تغییر حبا و قبا دادند، بل ریشی هم گذاشتند. اینکه من در مورد ریش و لباس  و بعدن تسبیح که ایشان به آن چمتو و مجهز ساخته شدند،از نظر روانشناسی و به ویژه استخباراتی کم نخوانده بودم. گویا چه کسانی، چه دستهایی بوده اند که این شخصیت محترم بلند علمی و اکادمیک را درین قالب برنامه ای، جاگزین کرده اند؟ در همان وقت با دیدن ریش و دستار و پیراهن و تنبان این شخصیت علمی و اکادمیک مطلبی نوشتم که شما میتوانید با کلیک نمودن بالای عنوان زیر، آن را مرور فرمایید.

« ذلیل سازی مردم افغانستان با ریش و ریشخند ».

اما بیایید ببینیم که با درنظرداشت کدام معیار ها؟ کدام شواهد؟ در کجا؟ توسط کدام موئسسه ی معتبر علمی و اکادمیک!، آقای غنی احمد زی دومین مرد متفکر جهان شناخته شدند؟

 پیش از ارایه این مدارک میخواهم به استیذان خواننده ی عزیز برسانم که امروز هرآنکسی که بخواهد میتواند ویب سایتی داشته باشد، فقط با پرداخت حد اقل پنج تا شش دالر(حدود سه صد افغانی) درماه، صاحب یک سایت میباشد.

برای شما جالب خواهد بود که بدانید، آقای غنی احمد زی توسط یک چنین سایت انگریزی بنام “پرسپکت مگزین” دومین مرد متفکرجهان شناخته شده است.

با کدام شاخص ها؟:

در مورد آقای غنی احمد زی، در سایت پروسپکت مگزین، با ارایه معلوماتی که ذیلن ذکر میشود، از کاربران تقاضا شده است که برای موصوف رای دهند. برای شناسایی ایشان چنین معلومات ارایه شده است:

Ashraf Ghani is an Afghan politician and former chancellor of Kabul University. He is the chairman of the Institute for State Effectiveness, which he founded in 2005, and head of Afghanistan’s Transition Coordination Commission. Finance minister between 2002 and 2004, he was a presidential candidate in 2009.

برگردان:

( اشرف غنی یک سیاستمدار و رئیس پیشین  دانشگاه یا پوهنتون کابل است. موصوف همچنان رییس انستیتیوت ایجاد دولت موثر که در سال 2005 ایجاد شده بود، و مسوول انتقال مسوولیت از نیرو های خارجی به نیروهای افغان، وزیر مالیه و کاندید ریاست جمهوری در سال 2009 میباشد.)

آیا انجام این وظایف سپرده شده میتواند معیاری برای نخبگی و نبوغ و چه و چه در حد “متفکر بزرگ دوم جهان!” باشد؟

راجع  به شخص مورد نظر بیشتر از شصت تبصره کوتاه و بدون سند با پیروی از رویه گوسفندان (وقتی یک گوسفند از جوی خیز میزند دیگران همه آنرا تعقیب مینمایند) نشر شده است. و این خود یک سناریویی است از قبل تنظیم شده که سالها بالایش کار شده است و اندک هم نمایانگر مهارت دستگاه های دروغ پراگنی معلوم الحال غربیست که گاو سیاه  را سفید و شیر سفید را سیاه معرفی مینمایند و بدین ترفند ها شخصیت سازی میکنند.

شک و تردیدی وجود ندارد که امروز افغانستان تحت اشغال و استعمار کارتل های اقتصادی ـ نو استعماری غرب قرار دارد و فارمول عمومیست که آنچه (دولت دستنشانده، اردوی ملی، قانون اساسی، پارلمان، جامعه به اصطلاح مدنی… ) در مملکت وجود دارد همه افزار اشغال و استعمار اند و پشیزی ارزش مردمی و ملی و بومی ندارند. جناب غنی احمد زی مانند صدها نفر  دیگر یکی از عناصر گوش به فرمان وافزار استعمار و اشغال است  که با قرار گرفتن آن در راس حاکمیت، نیتنها اشغال نهادینه شده، بل افغانستان “در بست” به   “آی ام اف” یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سپرده خواهد شد. زیرا او نه تصادفاً یکی از افزار بانک جهانی نیز بوده است و هم اکنون دارای همان حیثیت شمرده میشود. البته راجع به جنایات بانک جهانی ( که حتی اکثر تعلیم یافته های ما ازکارکرد های واقعی آن چیزی نه میدانند؛ چه رسد به مردم عادی*1)، میتوان بد بختی ها و سیاه روزی های مردمان آسیا، افریقا و امریکای لاتین رابه قسم سند ارایه داد.

در هر صورت؛ خوشبختانه هموطن دانشمند با احساس و متبحر و خلاق، دوست عزیزم جناب شفیع عیار با تهیه دو ویدیو کلیپ بسیار بلند و سنگین؛ مدارک بس متقن  و قوی و ارزشمند در مورد شناسایی جناب محترم اشرف غنی احمد زی که حتا روابط  و همدستی ایشان را با سازمان جاسوسی و جهنمی پاکستان ” آی اس آی” هم به معرفی میگیرند؛ در مورد این اعجوبه ی خارجی افغانی تبار ارایه داده اند که من و تک تک ازهموطنان از جناب ایشان اظهار سپاس نموده موفقیت های مزید در راستای روشنگری و خردورزی برای ایشان آرزو میبریم.

اینهم دو ویدیوی سرشار از مدارک معتبر و معتبر ترین:

http://www.youtube.com/watch?v=6upzhQDt4l0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=mHvcva80aoc

این هم اسنادی از سایت پرسپکت؛ طوریکه درین سایت مشاهده میشود، جناب عالی داکتر اشرف غنی احمد زی با 69 رأی از هموطنان ما (این یک امر غریزی است که هر افغانی برای هموطنش مخصوصاً در یک چنین وضعیت رأی میدهد) مرد متفکر جهان معرفی شده است.

به سند و مدرک زیر مراجعه فرمایید و در اخیر به لینک آن نیز ورود فرمایید. آنگاه میدانید که همه این متفکر ساختن و نابغه ساختن و فیلسوف ریاضی ساختن ها، و از ” چریک قوماندان*2″ شخصیت بانفوذ و مشهور ساختن، همه و همه جزء برنامه های استخبارتی و کارزار تبلیغاتی هژمونیست های غرب، بخاطر حصول اهداف اقتصادی و غارتگری منابع طبیعی کشور ها و استثمار مردمان، چیزی بیش نیست.

این هم رویت سایت “پرسپکت” در مورد محترم داکتر غنی احمد زی با کامنت هایی از نام هموطنان: 

Top of Form

BlogsBottom of Form

Ashraf Ghani

 

Ashraf Ghani

 

by Prospect 

/ MARCH 11, 2013 / 69 COMMENTS

Ashraf Ghani is an Afghan politician and former chancellor of Kabul University. He is the chairman of the Institute for State Effectiveness, which he founded in 2005, and head of Afghanistan’s Transition Coordination Commission. Finance minister between 2002 and 2004, he was a presidential candidate in 2009.

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services12

 1. March 14, 2013

Ahmed

We well give vote to Mr Ghani.

REPLY  

 1. March 15, 2013

Saber Perdes

Hedeserves to be among the top thinkers.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Masihullah

Wish him all the best Dr Sahib we are all proud of you

REPLY  

 1. March 16, 2013

sial ghurzang

He will be champion

REPLY  

 1. March 16, 2013

Chis johnson

As a Student of Ashraf Ghani Ahmadzai, I think He is the top and Best THINKER in the world.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Hamza

He is the best

REPLY  

 1. March 16, 2013

Zahir shah

He is the best thinker of the world

REPLY  

 1. March 16, 2013

Javid Jan Afghan

Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai really deserve to be the top thinker of the entire world competitors.
we Afghan pray for him, for ling live and great future ahead.

thanks,

REPLY  

 1. March 16, 2013

Dr.Muhammad rahman Shahzad

He is indeed World Greatest Thinker.He deserve to be on top on that list.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Rahim Jan

All afghan People Need president like Ashraf Ghani

REPLY  

 1. March 16, 2013

Rauf Fanaa

Hi is the best and all afghans proud of him and Allah help him

REPLY  

 1. March 16, 2013

Fazel NIAZI

Ashraf ghani is the golden man.we proud on him.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Naseem Ahmadzai

We proud of you Dr.Ashraf Ghani Ahmadzai inshallah you will become top of the list

REPLY  

 1. March 16, 2013

SAFIULLAH

Ashraf Ghani is the best thinker all of the world

REPLY  

 1. March 16, 2013

hekmat

i think he is the best thinker and i hope he won it.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Wazir Rawan

I wish him all the very best.

REPLY  

 1. March 16, 2013

Mudaser Safi

Wish him all the best Dr saib we are proud of you you are number one politician and thinker in the world good luck

REPLY  

 1. March 17, 2013

sebghatullah

sire ashraf ghani is the best thinker in the world

REPLY  

 1. March 17, 2013

Abdullah zwak

Wish him all the best Dr Sahib we are all proud of you

REPLY  

 1. March 17, 2013

Touryalay

Dr. Ashraf Ghani, as an Afghan I am proud of you and you are World Greatest Thinker.

REPLY  

 1. March 17, 2013

Ramiz Bakhtiar

With Due respect:
Mr. Ashraf Ghanzi Ahmadzai is an intellectual a scholar and a best critical thinker
He either deserves to among the top thinkers of the world or deserves to chosen as the best among them..

REPLY  

 1. March 17, 2013

Nassir Ahmad Taraki

He is precise in figuring, trouble shooter in crisis and a visionary theorist. He deserves to be top most thinker of world

REPLY  

 1. March 17, 2013

sarferaz

We proud of you

REPLY  

 1. March 17, 2013

Haroon

He deserve to be the top thinker, but i wonder, coz less Afghans have access to net. And out of Afghanistan, less people may have heard, coz the media is just portraying artificially-created so called HERO……..Pity. Best luck Dr. Saheb.

REPLY  

 1. March 17, 2013

SARDARWALI

We all afghan cross the finger for ashraf ghani ahmadzai to be on the top of the list

REPLY  

 1. March 17, 2013

emdadullah massoud

Mr.ashraf ghani Ahmadzai really deserve to be tha top thinker of world competitors
we afghan pray for him for ling live and great future ahead

thanks all frainds

REPLY  

 1. March 17, 2013

Dr. Ali Ahmad

He is great man

REPLY  

 1. March 17, 2013

farhad safi

He the best one in this world greatest thinker we proud of him

REPLY  

 1. March 18, 2013

Salma

good luck to u sir

REPLY  

 1. March 18, 2013

Dr. Ali Ahmad

He is a real great man

REPLY  

 1. March 18, 2013

Sadiq Tasir

He is the best thinker of Afghanistan in the world .

REPLY  

 1. March 18, 2013

Bahauddin ahmadzai

Mr. Ghani Ahmadzai is an intelectual,scholar and a best critical thinker. We are all proud of him and wish him all the best.

REPLY  

 1. March 18, 2013

OSMAN

He is the best thinker

REPLY  

 1. March 18, 2013

Zen Kili

Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai deserves the vote. Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai really deserve to be the top thinker of the entire world competitors. We, Afghans, pray for his success.

REPLY  

 1. March 19, 2013

Mohammad Saleem Anwar

Afghan pride

REPLY  

 1. March 19, 2013

Malik Jan Ahmadzai

He is the Best

REPLY  

 1. March 19, 2013

saifullah

we are proud of you
you are number one politician and thinker in the world.

REPLY  

 1. March 19, 2013

SAID AMIN SAIDEE

With Due respect:
Mr. Ashraf Ghanzi Ahmadzai is an intellectual a scholar and a best critical thinker
He either deserves to among the top thinkers of the world or deserves to chosen as the best among them.we proud that we have a good thinker like ASHRAF GHANI AHMADZAI and also we pray for him for ling live and great future ahead………….
thanks

REPLY  

 1. March 19, 2013

Murad khan Masjidi

He is one of the best politician around the world, best health and luck for him

REPLY  

 1. March 19, 2013

Mohammad Yousof Bahramzoi

Hope Every Afghan give vote for Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai

REPLY  

 1. March 19, 2013

Zalmi (abdullrahimzai)

Dr.sahib is best thinker

REPLY  

 1. March 19, 2013

Dr.Zia Sakhizoi

We proud of you sir…….
A message for afghan people “please share this link as much as you can because alot of people still don’t know and we have to win In Sha ALLAH” this is our task my brothers to inform all Afghan people to vote for the proud of the country ……
Sir i cannot express my happiness verbally… but we love you…..

REPLY  

 1. March 19, 2013

Atiqullah Azizi

Long life Dr sahib

REPLY  

 1. March 19, 2013

ashoqullah

We all afghan cross the finger for ashraf ghani ahmadzai to be on the top of the list

REPLY  

 1. March 19, 2013

Assadullah Haikal

H.E Ghani is great!!!

REPLY  

 1. March 20, 2013

Adel Abdulrahimzai

I love my Afghan leader.

REPLY  

 1. March 20, 2013

Maseehullah

Dr. AG – deserves to be a top thinker –

REPLY  

 1. March 22, 2013

abdul wali

he is the best

REPLY  

 1. March 24, 2013

Nasir Ahmad Khogiani

He deserves to be on the list, I wish him all the best in next elections and I’m hopefully waiting to see him one day on Karzai’s chair

REPLY  

 1. March 24, 2013

m.nasir@statecorps.com

Mohammad Nasir “Behsoodwal”

Mr. Ghani Ahmadzai is an intellectual,scholar and a best critical thinker. We are all proud of him and wish him all the best

REPLY  

 1. March 24, 2013

Momin

Proud of him

REPLY  

 1. March 25, 2013

hameedullah amanat

We well give vote to Mr Ghani.

REPLY  

 1. March 25, 2013

dr.ajabdin shams

dr.ashraf ghani is best

REPLY  

 1. March 29, 2013

Zabehullah

I wish him to be next president of Afghanistan and do something for Afghanistan.. not like other leaders…

REPLY  

 1. April 27, 2013

Saleem Walizad

I wish him to be next president of Afghanistan and do something for Afghanistan.. 

REPLY  

 1. April 27, 2013

Anwar

An arrogant blowhard who thinks more of himself than he deserves. His return to Afghanistan is marked by being a part of one of the most corrupt regimes in the world. And he’s not all that brilliant either.

REPLY  

 1. April 27, 2013

Ahmad Khan Roshan

Dr. Ashraf Ghani is th best, if politicians of the world follow his advices about the world’s crisis so there will be no crises in the world.

REPLY  

 1. April 27, 2013

obaid lodin

He is one of the best politician around the world, best health and luck for him

REPLY  

 1. April 28, 2013

Afghan

Best of luck Ashraf Ghani sahib, you are the future of Afghanistan, we all Afghan Proud of you always. love you

REPLY  

 1. April 28, 2013

Hedayatullah Niazi

He deserves to be among the world’s top thinkers.

REPLY  

 1. April 28, 2013

Rasoul

He is the most stupid person I have ever seen among all the politicians in my country. If he won the elections, I am afraid he will lead Afghanistan to chaos and separation. Personality and ethics ZERO!

REPLY  

 1. April 29, 2013

Ayat Rahmani

Dr Ashraf Ghani Ahmadzai is the true talent in afghanistan, We hope that he can bring bright changes in the constitution of our country. He deserve this title and i will put ma vote for him. May Allah bless him with faith so that he can maintain same thinking he is having for his country and nation. My prayers for him

REPLY  

 1. April 29, 2013

Mohammad Dawood

He is one of the best politician around the world, best health and luck for him

REPLY  

 1. April 30, 2013

zamir

He is much better in anything than the puppet karzai, help him share and spread his talent, share it on facebook, tweet whatever it is.

REPLY  

 1. April 30, 2013

khalid

Afghanistan needs politicians who have background in law and justice.

Dr. Ghani’s background is suitable to lead an agency, but most progressive societies have attorneys as their leaders and decision makers.

For instance, in the USA, most congressman and presidents have been attorneys at law.

Afghanistan has anthropologists, money lenders, and journalists as a leaders.

REPLY  

 1. April 30, 2013

Dr.Abdul.latif Hemat

Dr.Ashraf Ghani is the best and honest person and we proud of him and congrats him for the second position amongst the famous thinkers of the world.

Thanks

REPLY  

 1. May 1, 2013

Naser Asas

Congrats Dr.Saheb. you are a great thinker and leader. we really need you to lead us…

REPLY  

 1. July 16, 2013

Adil Ahmad

We Need To To Vote For Ashraf Ghani

REPLY  

 1. September 17, 2013

Ataullah

Inshallah
We will give vote for you . We are proud of you

REPLY  

Leave a comment

*******************************************************************

رویکرد ها:

-*1

نوشته ی اینجانب تحت عنوان « روزگار آئینه را محتاج خاکستر کند»در مورد فقر و همچنان یادآوری از بیانیه ی وزیر امور خارجه ی کوبا در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد – نیویارک، 24 سپتمبر2004

« ششم: کشورهاي طلبکار و دستگاه هاي مالي بين المللي در پي يافتن راه حلي عادلانه و ماندني براي مساله ی قروض خارجي نيستند.

آنها ترجيح مي دهند که ما را زير بار قرض، و به عبارتي آسيب پذير، نگه دارند.

هرگاه ما ملیونها دالر بابت اصل و بهره دهي هايمان پرداخت کرده ايم، اما قرض مان افزايش يافت، اين يعني که ما سه برابر آنچه قرضدار بوديم پرداخته ايم و تازه حالا قرض هایمای مان دو برابر شده است.

هفتم: ما کشورهاي توسعه نيافته هستيم که خرج ريخت و پاش های فراواني در کشورهاي توسعه يافته را مي پردازيم.

در حالي که  پولی تحت عنوان کمک رسمي براي توسعه به ما دادند، ما به آنها چندین برابر به عنوان بازپرداخت قرض خارجي داديم؛ حالا، کي به کي کمک مي کند؟»

–      *2  http://razaqmamoon.blogspot.in/2013/05/blog-post_7116.html

–      3- یاد داشت های شخصی نگارنده

–      4 سایت پرسپکت مگزین

http://www.prospectmagazine.co.uk/world-thinkers/ashraf-ghani-world-thinker/#.UtQCN_TuLA0