جوان قرن 21 ! ….آیا باز به ملوک الطوایفی بر میگردید؟ : طاها کوشــــان

Taha Koshaan
 خان و بیگ و بزرگ قوم چه بلاهای نبود که بر سر اجداد و آبا و پدران ما نیاورده اند. ای جوان قرن 21 آیا با این همه واپس گرایی و کهنه اندیشیدن که باز در افغانستان رسم سران و خانها و بیگ ها را میخواهند دوباره  زنده ساخته و مردم بیچاره و درمانده را باز حلقه بگوش اینها در بند بکشند؛ موافق هستید؟

 
با این چالها و نیرنگها؛ بازهمان آش خواهد بود و همان کاسه و بدتر ازآن که آزادی انسان دوباره در افغانستان گرفته شده و بدست خان و بیگ و سران قوم واگذار میگردد.
 
جوانی که درس خوانده و دارای دانش،خرد،اندیشه ای وافر منحیث یک انسان آزاد و دانشمند در جامعه اش تبارز نموده؛ خوب و بد خود را بهتر و بیشتر از خان و بیگ و ریش سفیدان قوم و قبیله ای کم سواد و قهار؛ میدانند و راه وچاره  و گره گشایی مشکلات زندگی را به ویژه در این قرن 21، از آنها کرده درک نموده میتوانند و راهکارهای نیکوتری را پیشنهاد و پیاده کرده میتوانند؛ پس با کدام منطق و برهان و دلیل گپ های آقایان غنی احمدزی و قیوم کرزی را باور نموده وخدای ناکرده حق گزینش خودرا به آنها میدهید؟
 
جوانان دختران و بانوان و آقایان خوب متوجه باشید  که باز فریب چرب زبانی و اداهای پرتزویر کاندیدهارا نخورید.
 
خوب بسنجید که کی  و کدام اشخاص در سخت ترین شرایط زندگی سیاسی و اجتماعی و نظامی افغانستان چگونه خود را از تاثیرات استخبارتی فرهنگی و سیاسی دشمنان آزمند میهن نگه داشته و با قامت رسا و گردن بلند درسخت ترین و پرمخاطره ترین ایام پهلوی هم میهنانش سر درکف و جان برلب با قبول هرگونه و هرلحظه خطر مرگ چه کارهای در خارج و داخل به منفعت مهین و هم میهنانش انجام داده.
 
بقول حافظ شیراز:
 
خوش بود گر محک تجربه آید به میان     
 
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
 
ما دیدیم و تجربه کردیم که شیک پوشان که در خطرناکترین وسخت ترین شرایط؛ مهین را رها نموده و به غرب پناهنده شدند؛ و با هموار شدن و  آوردن آزادی، آرامش و زندگی بخشیدن دوباره در تن نیمه جان میهن که نتیجه فداکاریهای شیر مردان و نخبگان شهید و جانثاران میهن ما؛ دوباره برگشتند چور و پچاول و حق تلفی ها و بدبختی های را به میهن نیمه جان ما باز به ارمغان آوردند.
 
آیا تو جوان قرن 21 از خود اندیشه و خرد نداری تا خوب را از بد جدا کنی و بر گزینی؟
 
به گفته مولانای بلخ:
 
قیمت هر کاله میدانی که چیست
 
قیمت خود را ندانی احمقیست
 
این بار خوب دقت نمایید و بسنجید وحساب کنید تا باز پشیمان نشوید.
 
به قول حضرت مولانای بلخ: پس به هردستی نباید داد دست.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.