نامه احمد سعيدي به رئيس جمهور کشور: جناب رئيس جمهور! برادران ناراضي نه شهيد اند، نه قاضي

E6BEDFCE-1FE3-4457-8C46-DC8C44CC770E_mw1024_n_s
جناب عالي! باور دارم اين نامه‌ مانند صد ها نامه و شكايات ديگر هموطنانم هرگز جوابي پيدا نخواهد كرد فقط خوانش اين نامه مي‌تواند به شما بفهماند و  نشان دهد که دولت شما  در طول  اين سال ها چه رفتاري داشته و چطور به انتقادات و پيشنهادات سازندۀ مردم بي‌ اعتنايي کرده است. در هرحال نمي‌دانم واكنش  کساني که فرزندان شان در ولسوالي  غازي آباد كنر شهيد شدند و عدم اشتراك شما در تشييع جنازه آن شهداي گلگون كفن كه باعث نگارش اين نامه شده است پس ازانتشار اين متن، چه واکنشي خواهندداشت؟ آيا مطابق معمول و هميشه  شما  با بي‌تفاوتي از کنار آن عبور خواهيد كرد يا جناب شما  در دل به ساده‌انگاري من و کساني خواهند خنديد که تصور مي‌کنند رئيس‌‌جمهور از آنچه در اين نامه آمده است بي‌خبر بوده چشم بينا و گوش شنوايي ندارد.

 جناب رئيس جمهور! باور داشته باشيد  خون من از ديگر فرزندان وطنم كه توسط سياست هاي نا عاقبت انديشانه شما هر روز به زمين مي ريزد سرخ تر نيست كه تشويش بخود راه دهم،  در حال حاضر وظيفه خود مي‌دانيم با استناد به شعارهاي دموکراسی، آزادي بيان، عدالت طلبي و تحمل‌پذيري که بارها توسط جنابعالي مطرح شده است، شکايت خود را از شخص شما مطرح سازم و زبان گوياي مردم خاموش باشم كه با گذشت هر روز حوصلۀ شان به سر مي رسد .

جناب رئيس‌جمهور!

دور از منطق است کسي در صحت اين ادعا ترديد داشته باشد که از دوازده سال قبل تاکنون، بسياري از اجزاي مؤثر در قيمت تمام شده دموکراسی و آزادي بيان افزايش چشمگيري يافته است اما به موازات اين افزايش‌ها به صورت مستمر شاهد کاهش عدالت گستري شما نيز بوده ايم ؛اگر جنايتكاران را روي يك پاليسي برادر خطاب مي كنيد مسؤولان شما عاملين ويراني افغانستان را شهيد خطاب می کنند، اشتراك خويش را حين تشييع جنازۀ فرزندان صديق وطن عار می دانید، تاريخ محاسبه اش به شما و تيم شما خيلي سختگيرانه خواهد بود.

 جناب عالي ! طي اضافه تر از دوازده سال آنچه را كه افغانستان بدست آورده در لج بازي هاي روز هاي اخير حكومت شما در سطح ملي و بين المللي به طرف نابودي مي رود، نه تنها آنچه كه گفته ام همه دستآورد ها و ارقام  در حالت زير آب رفتن است عوامل همه نا بساماني ها، بي‌ برنامه گي هاي شما بوده كه اين كشتي شكسته را به طرف غرق شدن مي برد  گرچه ظاهراً همه چيز بدون سرپوش و باز به نظر مي رسد اما به باور من سيستم بسته دولتي شما  نيز به ما اجازه نمي‌دهد که از نحوه امتياز دادن به مخالفين دولت و تقسيم بندي هاي شما  در بين ياران مشاركتي  شيفته دولت و حامي دولت، منتقد دولت و مخالف دولت اطلاعاتي درست کسب کنيم اما خوشبختانه ظلمي که در روند توزيع عايدات ملي در دولت  شما وجود دارد تنها با صرف چند دقيقه وقت قابل اثبات است و چنانچه اراده‌ يي براي عدالت ورزي در اين عرصه وجود داشته باشد کشف بي‌عدالتي‌ها و زد و بند هاي ضد منافع ملي و قانون اساسي  چندان مشکل نيست. همکاران جنابعالي که در طول سيزده سال گذشته به ميليون‌ها سرمايه پيدا كرده اند هنوز مورد اعتماد شخص شما قرار دارند و از طرف شما پدر وارانه حمايت مي شوند  . اگر جنابعالي به تهيه کننده گان گزارش مردمي- از جمله کساني که در داخل ارگ  هزار ها  دروغ را در اختيار جنابعالي مي گذارند و مي گويند آقاي كرزي شما بالاي 90 فيصد از  اعتماد ملي برخورداريد اين چاپلوسان حرفوي حقايق را وارونه به شما انعكاس مي دهند،گرچه توقع هم ندارم پس از خواندن اين نامه تحركي در وجود شما احساس شود كه اميدوار كننده باشد.

آقاي رئيس‌جمهور!

با اين سياست گذاري هاي نا عاقبت انديشانه جناب شما  در این میان ما بازنده ایم، ما تحصیل کرده گان! ما نویسنده گان! و ما لایه های حاشیه دولت شما كه نه با طالب سر و سازش داريم و نه در چور و چپاولگري هاي حكومت شما  شريك بوده ايم به كدام منطق  شما جنايتكاران حرفوي  را شهيد راه صلح مي گوئيد در جنازه سرباز پا برهنه كه در راه استقلال و حفظ وطن و تحكيم حاكميت شما جان داده است اشتراك خود را ننگ می دانید، پس امید بی فروغ اين ملت به چه کسی دوخته باشد این پادشاهان قلمرو شما در رسانه ها و جملات تند تند سیاسی، از تغییر، اصول دموکراتیک، اصول قانون اساسی، اصلاحات در حكومت  حرف می زنند ، منظور شان  چیست؟ مخاطب شان كيست ؟ از چه کسی توقع دارند تا بعد از اين از حاكميت بيكفايت موجود  دفاع كند  گرچه ما حاشیه نشينان قدرت و اجتماع، چشم به تغییرات دموکراتیک و بیرون از بحران كنوني كه زادۀ حاكميت شماست بعد از انتخابات دور سوم رياست جمهوري تا اندازه يي چشم دوخته ايم اما مداخلات آشكارا و پنهان جناب عالي و تيم مشاركتي شما به اين اميد ها نا اميدانه بايد نگاه كرد.

  جناب رئيس جمهور! انتخابات و دموکراسی در افغانستان براي فعلاً منتقدان فراوان دارد. منظور از این دسته از منتقدان، افرادی نیستند که از  تخطي و قانون شكني هاي حكومت  شما در هراس اند  و برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه هر روز  هشدار مي دهند اما عدم توجه شما به اين ارزش ها نشان مي دهد كه شما بيل را گرفته آب را به طرفي سوق مي دهيد  که از بنیاد این سیستم را در افغانستان قبولدار نبودند ؛ دموکراسی اسلامی، دموکراسی جنگي، دموکراسی مافيايي و دموكراسي قبيلوي  بی سر و سامان. این تعبیرات بدون درك از آنچه كه است، نشان بلوغ سیاسی و تاریخی شماست، نشان درمانده گی و
 بيچاره گي نسلي است که در اثر خشم و کینه يی که حاصلِ تاریخ مملو از حرمان و ستم نا عاقبت انديشانه همكاران شما  می باشد كه  هوش و انرژی خلاق خود را از دست داده اند. یعنی، در عین حال که ناتوان از خلق یک سیستم و یا وضعیت دلخواه برای مردم خود با يك حركت مدني و مسالمت آميز باشيم من اين همه نابساماني ها را  آنچه که هست نافهمي و بس نا فهمي تيم شما مي دانم.

  جناب رئيس جمهور! عدم اشتراك شما در جنازه شهدا و ملا عبدالرقيب را كه دستش به خون صد ها نفر آغشته بوده آنرا شهيد راه صلح خطاب نمودن خيلي سوال بر انگيز شده، ملت بزرگ افغانستان از شما سخت آزرده و نا اميد گرديده اند. من از این خشم و کینه درمقابل حكومت شما و از این بلوای نسل با احساس چه پير و چه جوان سخت  می ترسم. پتانسیل عظیم خشونت، عدم تساهل و نیروی بیکران ضد یت با حكومت  در قالب اساطیر سیاسی- تاریخی، مذهبي، لساني و قومي را در خود دارد. این عقده مندي ها اگر چاره جويي نشود  بدون ترديد اشتباهات نسل قبلی خود را يك بار ديگر تکرار می کنند. از این سبب، ما نیز قربانی طاعون خشونت و قتال نسل پیشین خود هستیم  که در اثر ستم، فقر و حرمان تاریخی و قوم پرستي هاي حكومت شما  رادیکال شده است. نمي دانم چرا از تاریخ پر از خشونت اين سرزمين نياموخته ايد هر روز كه مي گذرد سياست و عملكرد هاي شما باعث آن گرديده تا مردم ما يكبار ديگر، تساهل و مدارا، صلح و همگرایی را از دست بدهيم  . آیا به راستی تاریخ گذشته، در ذهن شما و من معنای دردناک دارد مي ترسم با اين سياست هاي طالب پروري  ما قربانی افراطیت فعالان سیاسی راست افراطي نشويم.

  جناب رئيس جمهور! یک نگاه به وبسایت ها، وبلاگ ها و فیسبوک ها کافی است که به چگونگی و کیفیت مکالمه و نگاه “نسل امروز بخصوص نسل جوان امروزي”  پی ببریم. در اکثر مکالمات، خشونت، نفرت پراگنی، توهین، كردن به حاكميت  جنابعالي. حكومت شما را در حال حاضر اگر حضور خارجي ها نباشد خيلي شكننده مي بينم با چنین روان های متمایل به خشونت، زباني و قومي  در انتخابات دور سوم رياست جمهوري ايجاد حكومت مردمي و تحكيم  دموکراسی نو پا  بازنده است نه افراطيت .  گرچه در ظاهر كار گذاران سياست در حكومت شما  ادعای ضدیت با دموکراسی و تساهل را ندارند، ولی در گفتار عمومی به باز تولید خشونت گام به گام شما در حركت اند.  مخالفت هاي شما با جامعه جهاني و بي اعتنايي در مقابل شهدا و فاميل هاي شان در حال حاضر  امکان گفتگو و تفاهم را بين شما و باور هاي مردم  در کمترین حد خود تقلیل داده است. به باور من  در حال حاضر حكومت شما از فقدان فرهنگ دموکراتیک رنج می برد و تا وقوف بنیادین بر آن، اشتباهات فاحشی را مرتکب شده مي رود  كه جبران آن به زودي ها امكان پذير نيست.

 جناب رئيس جمهور! مردم افغانستان شهداي اخير خويش را هم به خاك سپرده اند، هم به خاطره ها حركت نا عاقبت انديشانه شما هرگز فراموش نمي شود چون خاطره ها فراموش نا شدني اند.

جناب آقاي كرزي! در رسانه ها سوالات گوناگون در مورد شما مطرح است مي خواهم  احترامانه مشت نمونه خروار را با شما شريك سازم:   

1- شما را  متهم می کنند كه با طالبان روابط بر قرار نموده  در آن سمت تمايل داريد.

2- شما را متهم می کنند كه عدم اشتراك رئيس جمهور در جنازه شهدا بخاطر خوشنودي طالبان بوده  نه مشكل ديگر.

3- شما را بعضي متهم مي سازند كه چون اين 21 نفر شهيد مربوط به قوم و تبار رئيس جمهور نبوده اند روي اين اصل اشتراك نكرده است .

4- جناب رئيس جمهور در مقابل غاصبين زمين چور و چپاول هاي بانكي چرا واكنش نشان نمي دهيد اما در رسانه ها از برخورد با مفسدين اقتصادي دم مي زنيد.

5- شما بار بار گفته بوديد در انتخابات رياست جمهوري سال آينده بيطرف مي مانم وكارمندان دولت را نيز اجازه مداخله نمي دهم اما اين جرگه خواسته هاي شما چه معني دارد آشكارا هدايت داده ايد  كي در پهلوي كي قرار گيرد آيا اين حركت شما خلاف قانون اساسي نيست .

6- طبق هدايت شما چندين ميليون دالر  از پول بيت المال از طريق بانك مركزي بخاطر فروكش كردن رسوايي كابل بانك انتقال شده چي وقت به بانك مركزي بر گشتانده مي شود.

7- علت  اساسي كه در روز هاي اخير حكومت خود عوض بحران زدايي بحران فزايي مي كنيد چيست؟