یک سعودی افراطی لبها و چشم یک کارگر زن خارجی را دوخت : به چهره خانم نگاه نماید

ختنمیکه لبد وچشمش  در  عربستان  دوخته شد.

افراطی های  سعودی  شرمگینانه با اعمال  زشت  شان  ُ مذاهیب  دیگران را توهین  مینمایند و اسلام را زشت  معرفی  نوده اند. 

در یک اقدام وحشیانه سعودی‌های افراطی در یک کار خانه درعربستان، خواستار دوختن لب‌ها و چشم یک کارگر خارجی به اتهام ذکر گفتن شدند.
یک کارگر زن خارجی در محل کار خود ذکر مسیح می‌گفت که این امر خشم مقامات را برانگیخته بود. به همین سبب در یک اقدام غیر انسانی و ضد حقوق بشری صاحب کار خانه از خواست مقامات این محل پیروی کرد و لبان این زن و چشم وی را دوخت.

این اقدام خشم بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته و موجب انتقادهای گسترده‌ای در مورد نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در این کشور شده است.