حضور پر رنگ زنان در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری سرنوشت ساز است : احمد سعیدی

  سعیدی      گرچه حضور همه انديشه ها و سلايق سياسي را در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  آرزو دارم و به همه مردم به ويژه زنان و جوانان در سراسر کشور پیشنهاد میگردد با حضور پرشور خود بر حجم و اعتبار انتخابات و سر افرازی ملت بزرگ افغانستان بيفزايند. راه و جهتي که  به جامعه شگوفان نشانی گردیده  در حال حاضر به صورت يک جريان در تاريخ به راه افتاده  و همه حرکت هاي عدالت خواهانه و آزادي جويانه از جمله درک و موج خروشان انصاف عدالت و خود باوری زمینه ساز آینده درخشان افغانستان است  شما میدانید بالاترين مقام در  

 

انسانيت اين است که انسان به درجه اي برسد که او از خداوند (ج)  و خدا از او راضي باشد. در اين زمان است که جان مطمئن و کمال يافته است.  آن هم در راه سرنوشت یک ملت مسلمان و فدا کار که برای آینده امیدوار اند و دقیقه شماری میکنند نشانه اطمينان اين است که مردم ما آماده اند تا با سیاه کردن انگشت خود آینده خود و کشور خود را سفید و پاک رقم بزنند اما چرا حضور کمتر زنان نسبت به مردان در دور اول انتخبات در 16 حمل 1393 در دنيا براي احقاق حقوق زنان سخنان گفته می شود در کشور ما نیز امروز در مورد زن و حقوق او حرف هاي زيادي زده مي شود که برخي هم نیکو و مبارک در جامعه انساني هستند; گرچه در جامعه ما در طول تاريخ زن مورد ستم قرار گرفته، حقيقت اين است که مقام و منزلت زن فوق العاده بالاست.  زن افغان نیز از این دایره خارج نیست شما میدانید زن داراي فضايل، امتيازات و نقشي است که مرد آن نقش و فضيلت را ندارد و زن جايگاهي ده ها مرتبه بالاتر از مرد دارد. در تداوم نسل انسان، زن و مرد هر دو نقش دارند اما نقش زن ده ها برابر بيشتر است. نقش زن در انسجام و رهبري خانواده هرگز قابل مقايسه با مرد نيست. در چنين نقش ممتازي که زن دارد، مساله اهتمام به رشد علمي، اخلاقي، معنوي، ديني، اجتماعي و سياسي، او هم مهم است و اهتمام به زمينه سازي نقش زن در جوامع بسيار مهم تر از اهتمام به رشد مرد است. در عرصه اجتماعي، و فرهنگ چه چیز مطرح است اين است که انسان، آگاه، رشيد، با اراده و مسوول است و حساب زن و مرد مطرح نيست. هم زن و و هم مرد هر دو بايد نسبت به مسائل اجتماعي احساس مسووليت کنند. قبول دارم در طول تاريخ براي زنان محروميت هاي زيادي قائل شده اند و انصاف اين است که در دوران جديد، نگاه جديدي به زن داشته باشيم; اما به لطف خدا و در اثر نظر انديشمندان روشن بين به ويژه نسل آگاه جامعه ما ، تحول عظيمي در جامعه ما درباره زنان ايجاد شده و با تکيه بر همين روشن بيني، زمينه هاي فراواني براي ايجاد فضاي حضور و فعاليت موثر زنان در عرصه هاي مديريت و تصميم گيري فراهم است.  امروز زمينه هاي رفع محدوديت  براي زنان و ايفاي نقش اجتماعي آنان در مديريت هاي کلان اجتماعي در کشور ما قابل مقايسه با جهان نيست.
از ياد نبريم که يکي از مظلوميت هاي زن اين بوده که با مرد مقايسه مي شود و امروز اگر از تساوي حرف زده مي شود، معيار، مرد است و اين عين بي عدالتي در حق زنان است. هر انسان داراي نقش و جايگاه ويژه ايست و بلکه نقش زن ممتازتر و اساسي تر از مرد در جامعه است. با کمال تاسف وقتي از آزادي هاي اجتماعي، مديريت و حضور زنان حرف زده مي شود گاه در دنياي امروز اين آزادي به وسهلنگاري تعبير مي شود و به علت انحرافي که در جامعه بشري پيدا شده، فرهنگ وسهلنگاري و برهنگي در دنيا رايج و آثار مخربي از خود بر جاي گذاشته که غربي ها نيز متوجه آن شده اند.
جوامع غربي به خاطر بی قیدی  و به دليل ندانستن جايگاه زن، دچار رشد منفي شده و از بين مي روند.  همه زنان را ملامت میکنند در حالیکه برهنگي امروز در زنان نسبت به مردان بيشتر است، اين برهنگي به معناي اهانت به زن و توجه به جسم اوست. اسلام اگر نوعي وقار براي جسم مي خواهد، براي اين است که روح بزرگ زن تحت الشعاع جذابيت هاي جسمي او قرار نگيرد و اين عين احترام به زنان و مادران است. با حفظ متانت و وقار شخصيت يک زن افغانی در همه عرصه هاي اجتماعي حضور به هم رسانند و نگرش هاي تنگ را بشکنند و ثابت کنند که حضور زن در جامعه به معناي بی پرده گی و سهلنگاری  نيست; بلکه به معناي عاطفي تر شدن جامعه است.  در افغانستان به برکت قانون اساسی رشد  جامعه مدنی و درک مردم ما از حقایق در حال حاضر انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  داريم. اين انتخابات بسيار مهم و پايه سرنوشت آینده درخشان افغانستان را تعین میکند .ما خواهان حضور همه انديشه ها و سليقه ها در انتخابات دور دوم هستيم، به همه مردم به ويژه زنان و دختران در سراسر کشور توصيه میگردد با حضور پرشور خود بر حجم، سطح و اعتبار انتخابات بيفزايند.  حضور بالای 30 فیصد زنان در دور اول انتخابات متناسب با شان و شوکت زنان با همت افغانستان  نيست. بلکه بالای 70 فیصد اشتراک زنان اندیشمند افغانستان را آرزو داریم با شناسايي زنان مومن، متعهد، تحصيل کرده و شايسته، حضور بيشتري از زنان را در عرصه تصميم گيري های حکومت بعدی امیدوارم که  شاهد باشيم.