“خدا رو شکر میکنم” : پترام کاظمی

پترام کاظمی
 برای همسرم
که میگه امشب شام سوسیس داریم، چون امشب خونه پیش منه و نه بیرون با دوستاش
 
برای شوهرم
که مثل یه گونی سیب زمینی افتاده روی مبل، چون خونه پیش منه و نه بیرون با زنهاي ديگر نيست
 
برای فرزندم
که از شستن ظرفها شکایت دارد و این یعنی خونه مونده و تو خیابون ول نیست.
 
برای شلوغی و کثیفی خانه بعد از مهمانی
چون یعنی دوستانی دارم که پیشم میان.
 
برای لباسهایی که کمی برام تنگ شدن
چون یعنی غذا برای خوردن دارم.
 
برای سایه ای که شاهد کار منه
چون یعنی خورشید تو زندگیم میتابه.
 
برای پنجره هایی که باید تمیز بشه
چون یعنی خانه ای برای زنگی کردن دارم.
 
برای جای پارکی که در انتهای پارکینگ پیدا میکنم
چون یعنی قادر به راه رفتن هستم و وسیله نقلیه دارم.
 
برای هزینه بالا برای گرمایش
چون یعنی خانه گرمی دارم.
 
برای مردي که در مسجد پشت سرم با صدای بدی نماز میخواند
چون یعنی گوشم میشنود.
 
برای کوه لباسهایی که باید شسته و اتو بشوند
چون یعنی رختی برای پوشیدن دارم.
 
برای کوفتگی و خستگی عضلاتم آخر روز
چون یعنی قادر بودم که سخت کار کنم.
 
برای زنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار میکند
چون یعنی هنوز زنده هستم.
 
و در آخر برای این همه ایمیل
چون یعنی دوستان زیادی دارم که به فکر من هستند…
 
این متن را برای کسی بفرستید که برای شما ارزش داره.
من همین کار رو کردم.
 
خوب زندگی کنید!زیاد بخندید!